Der er opnået del-delforlig mellem LO-grupperne og Danske Regioner.der forhandles fortsat på resten af det regionale område og kommunerne og staten. Opnås ikke enighed inden den 1. maj kan strejken begynde den 6. maj og...