Din vej hertil:

  Dato

  Wednesday, 22. April 2015 - 9:00 to Thursday, 23. April 2015 - 16:00

  Sted

  Hotel Scandic Jacob Gade Flegborg 8 7100 Vejle

  Aflyst - Projektstyring, projektledelse og processtyring

  Kurset vil give et indblik i de grundlæggende emner, faser og begreber ved projektstyring og projektledelse. Ligesom der vil blive arbejdet med forskellige tilgange til et projekts processtyring. Kurset vil belyse projektstyring, projektledelse og processtyring ud fra 4 hovedemner, der kan beskrives som:

  • Kurset skal give et grundlæggende kendskab til projektstyring og projektledelse, herunder en gennemgang af metoder til projektstyring, normer/standarder, værktøjer, krav til projektlederen og projektmedarbejderen, evaluering af projekter, analyser m.v. Altså den mere tekniske del af projektstyringen.
  • Kursets andet hovedformål er at give kendskab til, hvordan der fastholdes fokus på projektet, herunder hvad er et projekt ?, tidsplan, økonomi, kvalitetssikring, fremdrift m.v.. Herunder også, hvordan ændringer i projektet håndteres.
  • Kursets tredje hovedformål er at give et kendskab til projektstyring og projektledelsens kommunikation og samarbejde. Det er et vigtigt succeskriterium, at der er fokus på samarbejdet med interessenter, andre projektgrupper, m.v. Herunder også udarbejdelse af kommunikationsplan.
  • Kursets fjerde formål er gennem workshops, at sætte fokus på processtyringen i pro-jektstyringen og projektledelsen. Ved ”små” workshops vil vi gennemgå forskellige emner fra projektstyringen og projektledelsens teori.

  Kursets indhold
  Der vil blive givet et overblik om følgende emner:

  • Det mere metodiske og tekniske overblik over projektstyring og projektledelse. Hvad er forskellen mellem projektstyring og projektledelse. 
  • Hvad er et projekt? og hvorfor skal vi lære at håndtere projekter? Hvornår er man projektleder og hvornår er man sagsbehandler?
  • Kommunikation og samarbejde – som et afgørende kriterium for succes!
  • Hvordan får jeg styr på Processtyringen?

  Kursusform
  Kursets emner gennemgås ved oplæg fra kursusholder og dialog med deltagere. Undervisningen vil være dialogisk med opfordring til drøftelse/diskussion ud fra erfaring på området.

  Der vil blive gennemført workshops med baggrund i cases fra landinspektør-standens arbejdsområder. Der udvælges cases på baggrund af forudgående interview blandt deltagerne. Hvis du har specielle ønsker til case eller andre faglige input, så kan det implementeres.

  Der udleveres bog om projektledelse – ”Projektledelse – teori og praksis”, som grundlag for undervisningen. Øvrigt kursusmateriale, med oplæg og baggrundsmateriale, bliver tilgængelig i digital kursusmappe.

  Kursuslærer
  Kursets gennemgående underviser vil være Bjarne Kousholt, som er en anerkendt forfatter, underviser og praktiker om emnet projektstyring, projektledelse og processtyring. Der henvises til hjemmesiden på linket: http://www.researchfirm.dk/

  Kursusleder
  Landinspektør Michael Hammer, Hjørring Kommune

  Kursusdeltagelse
  Kurset henvender sig til de praktiserende- og rådgivende landinspektør, som ønsker at få et grundlæggende kendskab til projektstyring, projektledelse og processtyring. Endvidere andre som ønsker et bredt kendskab til ovennævnte emner.

  Kursusafgift
  Kurset koster 8.500 kr. + moms pr. deltager. Inkluderet kursusdeltagelse, overnatning, kursusmateriale og forplejning.

  Af hensyn til den intensive undervisning og gennemførelse af workshops, kan der alene optages op til 14 kursusdeltager. Kurset er et 2 dages internat kursus. Der overnattes i enkeltværelser på Scandic Jacob Gade, Vejle.

  Hvis der er stor interesse for kurset, gennemføres det også i efteråret 2015.

  Tilmeldingsfrist er d. 27. marts 2015

  Event id

  311022

  Coordinator

  Landinspektørforeningen
  March 27, 2015