Din vej hertil:

  Foreningen fejrer professionen

  Oprettet den: Wednesday, 9. May 2018 - 13:45 / Kim Ingemann C

  Foreningens fejrer professionens 250 år
  Med Jubilæumsarrangement den 24. august 2018 i Aalborg i Create-bygningen Rendsburggade 14
  og efterfølgende 'Åbent-hus-dag' den 25. august.

  Deltagelse er gratis, men tilmelding til deltagelse på selve Festdagen den 24. august er nødvendig af hensyn til forplejning.
  Medlemmerne kan tage ledsager med.

   

  Tilmelding foretages hér - Link: NemTIlmeld

   

  Man skal angive antal deltagere.
  Efterfølgende tilmelding til frokostbuffet og/eller aftenbuffet gælder samlede antal tilmeldte.

  Parkering i nærheden, se Visit Aalborg /Medborgerhuset

   

  Program den 24. august

  11:00                Dørene åbnes
  12:15                Ministermodtagelse og rundvisning

  Festtaler i Auditorium
  12:30                Velkomst v/ formand Torben Juulsager, DdL
  12:35                Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt
  12:45                Borgmester Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg Kommune
  12:55                Rektor Per Michael Johansen, Aalborg Universitet
  13:05                Direktør Pia Dahl Højgaard, Geodatastyrelsen
  13:15                Afslutning og præsentation af foreningens Jubilæumspublikation
                           v/ formand Torben Juulsager, DdL
   

  Forhallen
  13:30 - 14:30   Frokostbuffet
   

  Festtale i Auditorium
  14:30 - 15:15   Faglig Festtale v/ professor emeritus Stig Enemark:
                           Professionens udvikling i fortid-nutid-fremtid med et internationalt aspekt
   

  Forhallen
  14:30 - 17:00   Levende laboratorier og udstillinger

  LAB. 1 - Ejendomsret: Infrastrukturopgave – sikring af ejendomsretten. Landinspektørens rolle i FN´s Verdensmål.
  LAB. 2 - Planlægning: Planlægningsmetoder – borgerinddragelsesworkshop
  LAB. 3 - Opmåling og kortlægning: Nye opmålingsteknologier og datamanagement
  LAB. 4 - Geoinformatik: Grunddata i anvendelse.
  LAB. 5 - Søkortudstilling: Maritime grunddata og præsentation af ny geografisk infrastruktur for søterritoriet – MSDI. Ex. 3D dybdemodeller.
  LAB. 6 - Opmålingsteknologi gennem 250: Historiske opmålingsinstrumenter, samt aktuelle og front-end teknologi.
   

  Create-bygningens indgang
  16:00 - 17:00   Faglig havnevandring omkring CREATE-bygningen v/ lektor Esben Munk Sørensen:
                           Matrikulære mesterværker i byomdannelsen

  Forhallen
  17:00 - 21:00 (ca) Uformel aftenbuffet med underholdning ved Limeriver Jazzband

   

  Program ”Åbent hus” lørdag den 25. august

  10:00 - 15:00  Levende laboratorier og udstillinger
  12:00 - 12:30  Aalborg Garden trækker op på kajen


  Baggrund

  Danmarks to første landinspektører blev udnævnt af kong Christian VII i 1768.
  I år kan professionen således fejre 250 års jubilæum, og det kvarte årtusind bliver markeret ved et stort arrangement i Aalborg fredag den 24. august.
  Dagen vil byde på festtale, reception, en række udstillinger, workshops mv. 

  Arrangører

  Den danske Landinspektørforening i samarbejde med Aalborg Universitet og Geodatastyrelsen.