Din vej hertil:

  OK18 - forhandlingerne nærmer sig enighed eller konflikt

  Oprettet den: Tuesday, 12. September 2017 - 13:45 / Kim Ingemann C

  Overenskomstforhandlingerne er godt i gang.

  Der er 3 hurdler, som alle organisationer har indgået musketéred om:
  1/
  Lærernes arbejdstidsregler bør håndteres via aftaler og ikke lovgivning. 
  2/ Moderniseringsstyrelsen / Sophie Løhde vil have lukket det gab, der efter arbejdsgivernes opfattelse er opstået mellem de offentligt ansatte og de privat ansatte siden 2008.
      De offentligt ansatte skal efter denne beregninsmodel være lønførende. Arbejdstager-organisationerne tager udgangspunkt i 1996-talllene, som hidtil, og beregning herfra viser at de privat ansatte er lønførende.
  3/ Den hidtidige betalte frokostpause skal præciseres om et overenskomstresultat, og ikke et personalegode, som arbejdsgiverne menert.

  Forhandlingerne er nu gået ind i de afgørende faser,

  Økonomisk sikring i tilfælde af konflikt
  Som medlem af DdL er du sikret økonomisk i tilfælde af en konflikt, uanset, om du sendes i strejke eller udsættes for lock-out.

  Du vil enten få direkte udbetalt støtte eller mulighed for konfliktlån.
  Foreningen vil så vidt muligt holde dig skadesløs, men en hvilken som helst konflikt medføre selvfølgelig nogle omkostninger, men det skal sikres, at disse bæres af fællesskabet og ikke den enkelte. 

  Forudsætningen for at de er sikret økonomisk er imidlertid, at du ikke er i restance for med at betale dit foreningskontingent.

  /Kim Ingemann