Din vej hertil:

  OK18 - Økonomisk sikring under konflikt

  Oprettet den: Tuesday, 12. September 2017 - 13:45 / Kim Ingemann C

  Økonomisk sikring i tilfælde af konflikt

  Som medlem af DdL er du sikret økonomisk i tilfælde af en konflikt, uanset, om du sendes i strejke eller udsættes for lockout.

  ALF-ledelsen har i samarbejde med øvrige AC-organisationer, besluttet, at støtte skal ydes som konfliktlån.
  Foreningen vil så vidt muligt holde dig skadesløs, men en hvilken som helst konflikt medføre selvfølgelig nogle omkostninger, - også for den enkelte.
  Foreningen vil sikre, at omkostningerne bliver så minimale som muligt. 

  Forudsætningen for at du er sikret økonomisk er imidlertid, at du ikke er i restance for med at betale dit foreningskontingent.

  /Kim Ingemann