Din vej hertil:

    Varsling - sympatiblokade - politikadetter

    Oprettet den: Friday, 18. September 2015 - 14:00 / Kim Ingemann C

    De sammenbrudte forhandlinger om indgåelse af kollektiv aftale om løn- og ansættelsesvilkår mv. for politikadetter i politiet, og det af CO10 sendte blokadevarsel af 8. juni. 2017, betyder, at DdL/IDA har varslet sympatiblokade med virkning fra døgnets begyndelse 1. september 2017.

    Sympatiblokaden indebærer, at intet medlem af DdL må søge og/eller lade sig ansætte i stillinger som politikadet i politiet.