Din vej hertil:

  Dato

  Friday, 5. February 2016 - 10:00 to Saturday, 6. February 2016 - 16:00

  Sted

  Hotel Nyborg Strand Østerøvej 2 5800 Nyborg

  DdL Fagligt Møde 2016

  Praktisk om Fagligt Møde 2016

  Nyt i år
  Værelsestilmelding
  I år skal bestilling (og afregning) af overnatning ske direkte hos Hotel Nyborg Strand. Hotellet stiller en web-baseret værelsestilmelding til rådighed på www.conferencemanager.dk/Landinspektor2016

  Ved bestillingen skal du vælge overnatningsdage og værelsestypen, samt navnet på den eller de personer, som du deler værelse med. I kan evt. bestille sammen. Faktisk kan hele firmaet foretage én bestilling og til sidst angive, hvem der er fakturaansvarlig. Der vil så blive sendt én faktura, eller betalingen kan ske online via kreditkort. Værelsesbestillingen skal ske senest mandag den 25. januar 2016

  Dette gælder ikke studerende, som skal reservere overnatning hos sekretariatet (se senere).

  Betaling
  Kan foretages pr. faktura eller online til både hotellet (for værelset) og til foreningen (for mødegebyr og forplejning). Gælder ikke studerende.

  Udstillingen
  Hotellet har indviet en nye vandre/udstillingshal på den ’anden’ side af de store mødelokaler. Kaffen vil blive serveret dér i udstillingen – bortset fra fredag formiddag, hvor kaffe/morgenbrød er det sædvanlige sted. Sekretariatet flytter også lokalitet efter registreringen om fredagen til den nye hal.

  Forplejning
  Vi genindfører natmad fredag, men som egen bestilling, så den ikke er inkluderet i middagen.
  Vil du have natmad skal du derfor afkrydse i ’natmadsfeltet’.

  Studerende
  Skal tilmelde sig overnatning og fællestransport ved mail til fagligtmode@ddl.org.

  TILMELDING

  Dette arrangement er kun for medlemmer af Den danske Landinspektørforening.

  Første tilmeldingsfrist
  Er søndag den 13. december 2015. Ved tilmelding efter denne dato forhøjes mødegebyret med ekstragebyr på 1.000 kr.

  Anden tilmeldingsfrist
  Er fredag den 8. januar 2016. Ved tilmelding efter denne dato forhøjes mødegebyret med et yderligere ekstragebyr på 1.000 kr.

  Sidste tilmeldingsfrist
  Er mandag den 1. februar 2016, kl. 12:00. Der kan ikke tilmeldes efter denne dato.

  Forhåndstilmelding til sessioner
  Afkryds, hvilke sessioner, du forventer at deltage i. Vi bruger afkrydsningen som et signal om en forhåndsinteresse, når vi booker lokaler på hotellet.

  Værelsesbestilling hos Hotel Nyborg Strand
  Frist for bestilling af værelser er mandag den 25. januar 2016.
  Ved afbestilling efter denne dato hæfter man som udgangspunkt for udgifter til overnatning, med mindre hotellet kan afhænde værelset til anden side.

  Værelsesreservationen foregår via www.conferencemanager.dk/Landinspektor2016. Gælder ikke studerende!

  Forplejning
  Kaffe/te, frugt, vand og kage i løbet af dagene er inkluderet i mødegebyret.

  Fredag
  Frokostbuffet inkl. 1 øl/sodavand: 250 kr.
  Middagsbuffet inkl. 1 øl/sodavand: 285 kr.
  Natmad inkl. 1 øl/sodavand: 100 kr.

  Lørdag
  Frokostbuffet inkl. 1 øl/sodavand: 250 kr.
  Festmiddag (3 retter, vin/øl, kaffe/te, natmad og underholdning): 950 kr.

  Afmelding
  Ved afmelding inden mandag den 1. februar 2016, kl. 12.00, slipper du for mødegebyr, evt. ekstragebyr og omkostninger til forplejning.
  Ved afmelding – uanset årsag – efter den 1. februar, kl 12.00, hæfter du for tilmeldt forplejning, men slipper for mødegebyr og evt. ekstragebyr.

  Afmelding kan kun foretages skriftligt på fagligtmode@ddl.org. Foreningen tilbyder ikke en afbestillingsforsikring.

  Pensionister
  Betaler mødegebyr på 500 kr. ved tilmelding senest søndag den 13. december 2015.
  Fra mandag den 14. december 2015 er mødegebyret 1.500 kr.
  Fra lørdag den 9. januar 2016 er mødegebyret 2.500 kr.

  Studerende
  På 5.-10. semester kan deltage med transport, overnatning og forplejning betalt af foreningen.
  Du skal være medlem af Landinspektørforeningen.

  Mødegebyret er 300 kr. ved tilmelding senest søndag den 13. december 2015.
  Fra mandag den 14. december 2015 er mødegebyret 1.300 kr. (Og det ER det!)
  Fra lørdag den 9. januar 2016 er mødegebyret 2.300 kr.

  Du kan kun vælge fakturabetaling ved tilmeldingen.

  Transport
  Vil du deltage i fælles transport fra København eller Aalborg tidlig fredag morgen med hjemtransport lørdag eftermiddag, skal du senest fredag den 8. januar 2016 sende en mail til fagligtmode@ddl.org. Fællestransporten bliver i bus, hvis der er tilstrækkeligt antal tilmeldte. Ellers organiserer vi transporten i tog eller bil med 4 personer. Sekretariatet afklarer, hvorledes transporten foregår, når vi ser på antal tilmeldinger.
  Hvis der bliver mulighed for biltransport yder foreningen kørselsgodtgørelse efter statens regler, men kun hvis tilskuddet er lavere end de tilsvarende samlede udgifter til offentlig transport.  Skriv i mailen, hvis du evt. stiller bil til rådighed.

  Overnatning
  Foreningen giver overnatning fra fredag til lørdag i 3-sengs værelser.
  Du skal senest fredag den 8. januar 2016 sende en mail til fagligtmode@ddl.org med navne på dine værelsesfæller. Vi prøver at efterkomme alle ønsker.

  Forplejning
  Foreningen giver forplejning fra fredag frokost til og med lørdag frokost.
  Kryds af ved tilmeldingen, selv om der står et beløb. Beløbet annulleres, inden foreningen sender en faktura.


  Arbejdsløse
  Fuldtidsarbejdsløse (tilmeldt jobcenteret) betaler ikke mødegebyr ved tilmelding senest søndag den 13. december 2015.
  Fra mandag den 14. december 2015 er det samlede mødegebyr på 1.000 kr.
  Fra lørdag den 9. januar 2015 er mødegebyret 2.000 kr.

  Fuldtidsarbejdsløse kan få tilskud til transport svarende til billigste offentlige transport til Nyborg. Kører I flere i samme bil betales kørselsgodtgørelse efter statens regler, men kun hvis tilskuddet er lavere end de tilsvarende samlede udgifter til offentlig transport. Tilskuddet overføres til pengeinstitut efter mødet.
  Henvend dig til sekretariatet under mødet.


  Overnatning – på Hotel Nyborg Strand
  Reserveres via www.conferencemanager.dk/Landinspektor2016, Der afregnes direkte med hotellet. Værelserne er til rådighed fra kl. 14.00 på ankomstdagen til kl. 10.30 på afrejsedagen.

  Hotellet har oplyst disse priser inkl. morgenmad:
  Enkeltværelse: 875 kr.
  Delt dobbeltværelse: 497 kr.
  Delt 3-sengsværelse: 398 kr.

  Mødegebyr
  Mødegebyret er 2.650 kr. ved tilmelding senest søndag den 13. december 2015.
  Fra mandag den 14. december 2015 er mødegebyret 3.650 kr.
  Fra lørdag den 9. januar 2016 er mødegebyret 4.650 kr.

  Moms
  Mødegebyret er momsfri.
  Øvrige beløb er inkl. moms

  Faktureringsadresse
  Afkryds/notér betaler/faktureringsadresse.
  Hvis du arbejder i en offentlig institution, så skriv EAN.nr.
  Vi kan desværre ikke dele din faktura mellem dig og din arbejdsplads.

  Betaling
  Betaling for mødegebyr og forplejning kan enten ske ved, at vi sender en faktura eller ved online betaling ved tilmelding.
  Gælder ikke studerende.

  GENERALFORSAMLING 2016 i Den danske Landinspektørforening

  Foreningen indkalder til ordinær generalforsamling, fredag den 5. februar 2016, kl. 20.00 på Hotel Nyborg Strand med afholdelse af valg til bestyrelsen.

  Dagsorden gennemføres efter § 10 i Lov for Den danske Landinspektørforening som følger:
  1. Valg af dirigent og 2 sekretærer
  2. Beretning om foreningens virksomhed
  3. Fastlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingenter til forening og fond
  5. Valg af formand
  6. Valg af næstformand
  7. Valg af øvrige 2 bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af politisk revisor og én revisorsuppleant
  9. Valg af 2 medlemmer til ALF-bestyrelsen
  10. Valg af suppleanter til ALF-bestyrelsen
  11. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne
  12. Eventuelt

  Foreningens mangeårige formand Henning Elmstrøm har meddelt, at han ønsker at træde tilbage ved dette valg.

  På generalforsamlingen behandles ethvert forslag eller emne, som et medlem har forelagt bestyrelsen inden den 15. december 2015. Forslag eller emner sendes til sekretariatet på ddl@ddl.org.

  Fra foreningsloven § 10:
  Stk. 6 Indkaldelse til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger foretages med mindst 3 ugers varsel af bestyrelsen elektronisk til medlemmerne og via foreningens hjemmeside med dagsorden og evt. fremsatte forslag.
  Stk. 7 Det reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab fremlægges senest ugedagen før generalforsamlingen via foreningens hjemmeside og/eller via anden elektronisk form.

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

  Henning Elmstrøm
  Formand

  Event id

  316298

  Coordinator

  Landinspektørforeningen
  February 1, 2016