Din vej hertil:

  Dato

  Wednesday, 28. October 2015 - 9:00 to 16:00

  Sted

  Hotel Scandic Jacob Gade Flegborg 8 7100 Vejle

  Den nye vejlov

  På kurset bliver du bragt up to date med den nye vejlov og delvis også de ændringer den medfører i privatvejsloven.

  Vi lægger vægt på de dele af loven, der har relevans for dig, der rådgiver private grundejere, laver matrikulære sager og/eller tilbyder konsulentydelser til kommuner på vejlovsområdet.
   
  Kurset kommer omkring:
  • En generel gennemgang af den nye vejlov
  • Vejbidragsreglerne og anden medfinansiering af offentlig vej
  • Nedklassificering af offentlig vej
  • Adgangsregler mv. af relevans for matrikulære ændringer
  • Ændringer i privatvejsloven (belysning, vejsyn, godkendelse af udlæg/nedlæg af privat fællesvej)

  Målgruppe og deltagelse
  Kurset henvender sig navnlig til dig der er landinspektør i praksis.
   
  Kursusholdere
  Finn Kjær Christensen, Landinspektør Ph.D, Viborg Kommune m.fl.

  Kursusledelse
  Bent Hulegaard Jensen, Aalborg Universitet         

  Kursusafgift
  3.000 kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA
  3.300 kr. + moms for øvrige deltagere

  Tilmeldingsfrist
  21. oktober 2015

  Afmeldingsfrist
  Ved afmelding efter d. 25. september betales 25 %
  Ved afmelding efter d. 14. oktober betales 100 %

  Event id

  314906

  Coordinator

  Landinspektørforeningen
  October 21, 2015