Din vej hertil:

  Dato

  Monday, 8. January 2018 - 9:00 to Wednesday, 10. January 2018 - 16:00

  Sted

  Silkeborgvej 900 8220 Brabrand

  Dronepilotuddannelse med certificeret udbyder - Aarhus

  DdL kan i samarbejde med MyDroneAcademy tilbyde en certificeret dronepilotuddannelse til landinspek-tører. Uddannelsen er en 3-dages uddannelse, som kan afsluttes med en teoretisk prøve. Efter bestået teoriprøve udstedes dronebevis 1A, som giver mulighed for at flyve droner op til 1,5 kg.

  Har du behov for at flyve med droner over 1,5 kg, kan du ydermere aflægge en praktisk prøve med din drone i korrekt vægtkategori. Det første praktiske prøveforsøg er inkluderet i prisen.

  Uddannelsen til dronepilot er et tilbud til dig, som vil have et bredt kendskab til området og som ønsker at bruge droner professionelt i f.eks. bymæssig bebyggelse, overflyve veje m.v.

  Det skal understreges, at uddannelsen er en generel dronepilotuddannelse, og ikke en specifik uddannelse i f.eks. sensor teknologier om opmåling, kortlægning, 3D og lignende. Såfremt interessen er til ste-de vil uddannelsen blive fulgt op med kurser herom.

  For yderligere information om drone pilot uddannelsen henvises til www.mydroneacademy.com

  Der netop er kommet en ny bekendtgørelse fra Trafikstyrelsen.
  Den stiller krav om, at hvis du ønsker at deltage på dronebevisuddannelsen fra 1 januar 2018, så skal du have minimum 5 timers flyveerfaring fordelt over minimum 15 flyvninger uden for bymæssigt område.

  Det er derfor et adgangskrav til uddannelsen. Vi skal have leveret logbøger fra dig inden uddannelsesstart.

  Uddannelsen belyser bl.a. følgende emner:

  • Love og regler m.v. for området.
  • Kortlæsning og meteorologi.
  • Dronens teknik og dronesoftware.
  • Flyvetræning og flyveplanlægning – risikoanalyse.

  På kurset udleveres undervisningsmateriale elektronisk, ligesom der oprettes en elektronisk uddannel-sesmappe til hver enkelt kursusdeltager. Flyvetræning afholdes på godkendte modelflyvepladser.

  Kursuslærer
  Kursuslærerne er godkendte instruktører fra MyDroneAcademy

  Kursusleder
  Der deltager ingen kursusledelse fra DdLs Efteruddannelsesudvalg. Kursusledelse og gennemførelse fo-retages alene af repræsentanter fra MyDroneAcademy.

  Kursusdeltagelse
  Kurset henvender sig til de landinspektører, som ønsker en uddannelse i brugen af droner, og herunder et bredt og kendskab til områdets regler, dronen og forudsætninger for brugen af droner.

  Kursusafgift
  5.750 kr. + moms

  Vær opmærksom på, at der ikke er inkluderet overnatning i ovennævnte pris.

  Det, tilstræbes, at der deltager maksimalt 12 personer pr. hold. Kurset gennemføres kun, hvis der er minimum 12 tilmeldte.

  Tilmeldingsfrist
  25. januar 2017

  Afmeldingsfrist
  Ved afmelding efter d. 11. december 2017 betales 25 %
  Ved afmelding efter d. 25. december 2017 betales 100 %

  Kurset bliver også afholdt i København:
  15. – 17. januar 2018, kl. 9.00-16.00
  Park Allé 380, 2625 Vallensbæk
  Arr.nr. 325203

  Event id

  325205

  Coordinator

  Landinspektørforeningen
  December 19, 2018