Din vej hertil:

  Dato

  Thursday, 31. May 2018 - 9:00 to 16:30

  Sted

  Vejle Center Hotel Willy Sørensens Plads 3 7100 Vejle

  Ejendomsudvikling – med fokus på rådgivningen

  Kurset indgår i DdLs kursusrække om de ejendomsretlige, økonomiske og skatteretlige forhold ved udvikling af fast ejendom. Kurset giver indsigt i de centrale vidensområder om ejendomsudvikling, som kan indgå når den praktiserende landinspektør rådgiver herom. Tilsvarende vil kurset også give kommune- og lokalplanlæggere indsigt i ejendomsudvikling. Kurset vil indeholde flere cases og beskrivelser af ejendomsudvikling i praksis.

  Indledningsvis sætter vi fokus på ejendomsudvikleren, herunder hvordan fungerer og arbejder de. Endvidere, hvordan er processen med ejendomsudvikling og samarbejdet med myndighederne – illustreret ved cases. Der vil være et målrettet fokus på ejendomsøkonomi, og hvad det betyder for processen og ejendomsudviklingen. Her kommer også et bud på, hvordan ejendomsudviklere ser landinspektørens rolle i ejendomsudviklingen – hvilke vidensområder er der brug for.

  Et fokusområde ved ejendomsudvikling er den fysiske planlægning, herunder f.eks. anvendelser, samar-bejdet med kommunen og projekttilpasninger - med muligheder og faldgruber. Hvad er nyttig og nød-vendig viden herom for en succesfuld ejendomsudvikling.

  En ejendoms fremtidige anvendelsesmuligheder, har stor værdi for prisfastsættelsen, belåningsmulighe-der og videre udvikling af ejendommen. Vi belyser hvilke juridiske problemstillinger om ejendomsretlige forhold, som kan have betydning for ejendommens fremtidige udnyttelse, herunder f.eks. lejeloven og erhvervslejeloven.

  Et vigtigt vidensområde i forbindelse med køb/salg af bygninger, byggegrunde, renoveringer og matriku-lære arbejder (udstykning, ejerlejligheder m.m.) er moms og skat. På kurset belyses – i hovedtræk – de moms og skatteretlige problemstillinger der gælder for disse ejendomsudviklingsområder.

  Vi gennemgår en eller flere case(s) fra en praktiserende landinspektør, som præsenterer sine erfaringer med centrale vidensområder inden for rådgivning om ejendomsudvikling.

  Der vil blive givet et overblik om følgende emner:

  • Ejendomsudvikleren, hvordan arbejder de og hvordan er processen med ejendomsudvikling – med et målrettet fokus på ejendomsøkonomi. Et bud på landinspektørens rolle heri.
  • Ejendomsudvikling og den fysiske planlægning.
  • Juridiske problemstillinger om ejendomsretlige forhold, som har betydning for ejendomsudviklingen.
  • Hvilke moms og skatteretlige regler og problemstillinger gælder ved ejendomsudvikling.
  • Case(s) om erfaringer og centrale vidensområder ved rådgivning om ejendomsudvikling.

  Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem oplæg fra kursusholder og dialog med deltagere.

  Undervisningen vil hovedsaligt tage udgangspunkt i gældende lovgivning, praksis og domstolsafgørelser på området. Kursusmaterialet, med oplæg og baggrundsmateriale, bliver tilgængelig i digital kursusmap-pe.

  Kursuslærer
  - Jørn Abildgaard, Adm. Direktør, Udviklingsselskabet Abildo ApS
  - Finn Nygård, Calum
  - Kristian Baatrup, Landinspektørkontoret, Baatrup & Thomsen A/S
  - Jørgen Jensen, Redmark

  Kursusleder
  - Landinspektør Michael Hammer, Hjørring Kommune

  Kursusdeltagelse
  Kurset henvender sig primært til praktiserende landinspektører, bygherrer/ejendomsudviklere, planlæg-gere og andre, som ønsker kendskab til ejendomsudvikling - i praksis.

  Kursusafgift
  3.400 kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA (4.250)
  3.700 kr. + moms for øvrige deltagere (4.625)

  Tilmeldingsfrist
  30. maj 2018, kl. 12.00

  Afmeldingsfrist
  Ved afmelding efter d. 1. maj 2018 betales 25 %
  Ved afmelding efter d. 17. maj 2018 betales 100 %

  Event id

  325495

  Coordinator

  Landinspektørforeningen
  May 30, 2018