Din vej hertil:

  Dato

  Thursday, 26. October 2017 - 9:00 to 16:00

  Sted

  Vejle Center Hotel Willy Sørensens Plads 3 7100 Vejle

  Ekspropriation

  Kurset tager sit udgangspunkt i kommunale myndigheders ekspropriation og de problemstillinger og udfordringer, som kommunen og tilknyttede rådgivere står over for ved tilrettelæggelse og gennemførelse af ekspropriation. I kurset inddrages eksempler fra praksis.

  Kurset omhandler hjemmel og betingelser for at gennemføre en ekspropriation – herunder en gennem-gang af de grundlæggende betingelser, for at kommunale myndigheder kan gennemføre en ekspropriation. Der vil navnlig være fokus på Grundlovens § 73, planlovens § 47 og En Europæiske Menneskerettig-hedskonvention.

  Kurset omhandler følgende emneområder:
  - Regulering af fast ejendom gennem areal- og reguleringssystemet, samt hvordan reguleringen er begrænset, bl.a. af Grundlovens § 73 og artikel 1 i den 1. tillægsprotokol til Den Europæiske Menneske-rettighedskonvention
  - Kommunens muligheder for at regulere videre, end hvad der muligt med hjemmel i areal og reguleringslovgivningen
  - Kommunalfuldmagten og dens begrænsninger
  - Erstatningsfastsættelse i forbindelse med ekspropriation, herunder principper og praksis på området
  - Ekspropriation til private formål

  Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem oplæg fra kursusholder og dialog med deltagere. Undervisningen vil hovedsaligt tage udgangspunkt i gældende lovgivning, praksis og domstolsafgørelser på om-rådet med inddragelse af deltagernes egne erfaringer.

  Der bliver sendt en elektronisk kursusmappe med oplæg og baggrundsmateriale inden kurstes start.

  Kursuslærer
  Professor, dr.jur. Søren H. Mørup, Århus Universitet

  Kursusleder
  Lektor og Landinspektør Bent Hulegaard Jensen, Aalborg Universitet og Geopartner

  Kursusdeltagelse
  Kurset forudsætter et grundlæggende kendskab til ekspropriation og den hertil knyttede lovgivning og procedurer. Kurset er relevant for såvel kommunale medarbejdere som medarbejdere fra landinspek-tørpraksis der beskæftiger sig med ekspropriation.

  Kursusafgift
  3.400 kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA
  3.700 kr. + moms for øvrige deltagere

  Tilmeldingsfrist
  23. oktober 2017

  Afmeldingsfrist
  Ved afmelding efter d. 12. oktober 2017 betales 25 %
  Ved afmelding efter d. 19. oktober 2017 betales 100 %

  Event id

  323531

  Coordinator

  Landinspektørforeningen
  October 23, 2017