Din vej hertil:

  Mests populære opslag i NIS Lovsamlingen

  Sidst opdateret: Wednesday, 13. September 2017 - 12:34 / Kim Ingemann C

  OPbevares til senere sammenstillinger med Schultz-lovportal

   

  EGKI følger løbende de mest populære opslag i NIS Lovsamlingen.
  Året 2016 er 'året til dato'.

  Der er mage variationer over årenen, men 2016 har allerede pr. 1.halvår lige så mange opslag som hele 2014

   

  Rækkenavne20142015år til dato 2016
  Hovedtotal538761525376

   

   201420152016
  Fordelt på lovområder538761525376
  Bekendtgørelse om matrikulære arbejder634458439
  Lov om planlægning281374361
  Bekendtgørelse om matrikulære afgifter og gebyrer m.v.168251264
  Lov om ejerlejligheder241179262
  Lov om offentlige veje m.v. 221253
  Lov om private fællesveje168201220
  Lov om landbrugsejendomme249297215
  Vejledning om matrikulære arbejder300214207
  Lov om naturbeskyttelse219248195
  Lov om tinglysning174147153
  Bygningsreglement 2015 2147
  Bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)6167143
  Byggelov7253137
  Lov om udstykning og anden registrering i matriklen19220286
  Bekendtgørelse om udstykningskontrollen616977