Din vej hertil:

  Rettelse til nr. 6-2014

  Sidst opdateret: Tuesday, 26. April 2016 - 16:03 / Torben

  I artiklen "Nyt fra klagenævn og praksis inden for arealadministration" i ’Landinspektøren’ nr. 6-2014 har der desværre indsneget sig en fejl.

  Ole Gregor, der har skrevet artiklen, har derfor ønsket, at nedenstående rettelse bringes:

   

  "I afsnittet om VVM og kommuneplantillæg (side 37) er der citeret fra planlovsteksten på retsinformation. Citatet er imidlertid ikke korrekt, da planloven er ændret via Lov om ændring af lov om vandløb, lov om naturbeskyttelse og lov om planlægning (LOV nr 1630 af 26/12/2013).

  Ændringen lyder:

  § 11 a, nr. 7, ophæves.

  § 11 g, stk. 1, ændres »tilvejebragt retningslinjer i kommuneplanen om beliggenheden og udformningen af anlægget med tilhørende redegørelse (VVM-pligt), jf. § 11 e, stk. 3« til: »udarbejdet en redegørelse for anlæggets miljømæssige konsekvenser (VVM-pligt)«.

  Planloven stiller efter ændringen ikke krav om et kommuneplantillæg, men de udfordringer som ændringen medfører, er fortsat væsentlige. En afledt konsekvens er, at Miljøministeriet i betydeligt omfang skal i gang med at lave landsplandirektiver eller call-in for at sikre de statslige interesser, herunder egne projekter.

  Den store taber bliver de industrivirksomheder, der har Miljøstyrelsen som myndighed, da de nu både skal forholde sig til Miljøstyrelsen, evt. Naturstyrelsen og kommunen, som reelt får en vetoret."

   

  Torben Lund Christensen, redaktør