Din vej hertil:

  DdL Lønsikring - en tillægsforsikring

  Sidst opdateret: Wednesday, 10. May 2017 - 16:37 / reload

  DdL Lønsikring er et frivilligt supplement til den almindelige arbejdsløshedsforsikring. Forsikringen tegnes ved en selvstændig aftale med Topdanmark.

  • Du er i risiko for at få et stort løntab, hvis du bliver ledig.
  • Lønsikring er en tillægsforsikring, der sikre mere udbetalt i forsikring.
  • Du kan få månedlige udbetalinger i op til 12 mdr pr ledighedsperiode og 24 måneder.
  • Karenstid er af én måneds varighed.
  • Du kan vælge mellem forskellige niveauer for den månedlige udbetaling – lige fra 2.000 til 32.000 kr. – dog maks. 85% af din månedsløn fratrukket arbejdsmarkedsbidrag.
  • DdL Lønsikring kan tegnes af medlemmer af DdL, der er under 55 år på tegnings-tidspunktet.

  Spørgsmål om aktuelle priser og forsikringsbetingelser - kontakt Topdanmark på 44 74 35 50 eller loensikring@topdanmark.dk.
  Se https://www.topdanmark.dk/gruppeaftaler/den-danske-landinspektoerforening/
   

  Tilmelding til tillægsforsikring
  for lønmodtagere 
  for selvstændige 

  Ændringsblanket for tillægsforsikring
  for lønmodtagere 
  for selvstændige 

  Tillægsforsikring ved arbejdsløshed, 7876-1, september 2010
  Aftaletillæg mellem DdL og Topdanmark Livsforsikring, januar 2011

  Prisblad (Præmie)
  for lønmodtagere 
  for selvstændige