Din vej hertil:

  Foreningen

  Den danske Landinspektørforening er en fagforening og faglig interesseorganisation for landinspektører i Danmark.
  Foreningen blev stiftet den 30. august 1875 af 29 landinspektører.
  Pr. 1. januar 2018 har foreningen 1432 medlemmer. Det er over 90 % af alle uddannede landinspektører. 

  Foreningens formål er:

  • at samle landinspektørerne til varetagelse af standens faglige, økonomiske og sociale interesser, og derigennem fremme og styrke sammenholdet mellem landinspektører,
  • at varetage medlemmernes løn, ansættelses-, arbejds- og erhvervsmæssige interesser,
  • at påvirke udviklingen inden for de landinspektørfaglige områder, herunder være en aktiv spiller i samfundsdebatten på nationalt og internationalt plan,
  • at hævde den landinspektørvidenskabelige uddannelse og forsknings betydning for samfundet,
  • at virke for, at medlemmerne vedligeholder og udbygger deres faglige viden.

  Foreningen har tæt samarbejde med Praktiserende Landinspektørers Forening (PLF), som er brancheforening for landinspektørfirmaerne.
  Foreningen er medlem af Akademikerne (AC), Fællesorganisationen, International Federation Of Surveyors (FIG),  Council of European Geodetic Surveyors (CLGE), Dansk Byplanlaboratorium og Geoforum Danmark.