Din vej hertil:

  Medlemmer

  Foreningen har 1436 landinspektøruddannede og enkelte masteruddannede som medlemmer pr. 1. juli 2016

  Medlemmer er opdelt i en række grupper, som fordeles:

  Gruppe 1: Praktiserende landinspektører (ejere/partnere) og andre ejere af firmaer: - 179 medlemmer.
  Gruppe 2A Ansatte i landinspektørfirmaerne: - 226 medlemmer.
  Gruppe 2B Ansatte i det offfentlige og offentligt ejede selskaber mv: - 420 medlemmer.
  Gruppe 2C: Ansatte ved andre privat firmaer, foreninger og selskaber mv: - 169 medlemmer.
  Gruppe 4: Pensionister:  - 244 medlemmer
  Gruppe 4S: Studerende: - 142 medlemmer
  Gruppe 8: arbejdsløse: - 16 medlemmer
  Gruppe 9: Udland: - 21 medlemmer
  Gruppe 2 og 9: Medllemmer med Ukendt ansættelse: - 35

  Uddybet i nedenstående artikel.