Din vej hertil:

  Repræsentation

  Foreningens interne og eksterne repræsentation:

  Pr. Februar 2019

  Bestyrelse
  Torben Juulsager formand, Vibeke Brandhof næstformand, Anne Kristine Munk Mouritsen, Jens Henrik Sørensen, vakant (ALF-repræsentant), Morten Ørtved (PLF-repræsentant), Camilla Knudsen (observatør for FoFoDaLa)

  Politisk revisor:  Lars Birk Jensen med Tanja Skovsgaard som suppleant

  ALF-ledelsen
  vakant formand, Kåre Christensen kasserer, Jesper Lundstrøm, Casper Aagaard Madsen, Andreas Kirkby
  Suppleanter: Rune Halkjær Christensen

  DdL-PLF Forhandlingsudvalg
  Birthe Voer Andersen, Søren Bredal Henriksen

  Efteruddannelsesudvalg
  Michael Hammer formand, Bent Hulegaard Jensen, Anders Heebøl, Poul Moesgaard, Karsten L. Willeberg-Nielsen, Pia Åbo Østergaard, Peter Mortensen

  Fagligt Møde Udvalg
  Torben Juulsager (fungerende formand), Else-Marie Ulvsgaard, Søren Ellegaard, Helle Witt, Jan Krarup Laursen

  Responsumudvalg: Sti Herman Stisen, Jørgen Bang Jakobsen, Finn Kjær Christensen

  Nationale repræsentanter
  Aftagerpanel ved bl.a. landinspektøruddannelsen: Torben Juulsager

  Akademikerne (AC)
  Bestyrelsen:
  Thomas Damkjær Petersen, IDA, - gennem IDA-DdLs fællesrepræsentantskab
  Privatsektorudvalget: Kåre Christensen
  Øvrige udvalg i Akademikerne er bemandet af IDA-repræsentanter

  Akademikernes A-kasse - bestyrelsen: Kim Oberg Jessen, suppleant Vibeke Brandhof
  Repræsentantskab: Kim Oberg Jessen, Vibeke Brandhof, 

  Dansk Byplanlaboratorium Repræsentantskab: Jan P. Nielsen

  Fællesrepræsentationen: vakant

  IDA-udvalg
  Ansattes Råd 
  Jesper Lundstrøm
  IDA privat: Kåre Christensen
  Lønstatistikudvalget: Rune Halkjær Christensen

  Internationale repræsentanter
  CLGE - Comité de Liaison des Géomètres-Experts Européens: Torben Juulsager

  FIG - Fédération Internationale des Géomètres
  Delegeret –
  Torben Juulsager

  Æresmedlemmer: 
  Henning Elmstrøm, Niels Kristian Nielsen, Niels Østergård, Stig Enemark