Din vej hertil:

  Repræsentation

  Foreningens interne og eksterne repræsentation:

  Pr. 31. december 2017

  Bestyrelse
  Torben Juulsager formand, Vibeke Brandhof næstformand, Anne Kristine Munk Mouritsen, Christian Peter Hansen, Søren Bredal Henriksen (ALF-repræsentant), Søren Andersen (PLF-repræsentant), Mathias Bo Nielsen (observatør for FoFoDaLa)

  Ansatte Landinspektørers Forum - bestyrelsen
  Søren Bredal Henriksen formand, Dorte Holm næstformand., Kåre Christensen, Kenneth Vittrup,
  Suppleanter: Rune Halkjær Christensen, Jesper Lundstrøm, Cathrine Gylling Jensen

  DdL-PLF Forhandlingsudvalg
  Birthe Voer Andersen, Søren Bredal Henriksen, Jacob Juul Jellesen

  Efteruddannelsesudvalg
  Michael Hammer formand, Bent Hulegaard Jensen, Anders Heebøl, Poul Moesgaard, Karsten L. Willeberg-Nielsen

  Fagligt Møde Udvalg
  Morten Krebs formand, Else-Marie Ulvsgaard, Søren Aage Nørmølle, Søren Ellegaard, Jens Henrik Sørensen

  Politisk revisor:  Lars Birk Jensen med Tanja Skovsgaard som suppleant

  Responsumudvalg: Sti Herman Stisen, Jørgen Bang Jakobsen, Finn Kjær Christensen

  Nationale repræsentanter
  Aftagerpanel ved bl.a. landinspektøruddannelsen: Torben Juulsager

  Akademikerne (AC)
  Bestyrelsen:
  Thomas Damkjær Petersen, IDA, - gennem IDA-DdLs fællesrepræsentantskab
  Privatsektorudvalget: Kåre Christensen
  Øvrige udvalg i Akademikerne er bemandet af IDA-repræsentanter

  Akademikernes A-kasse - bestyrelsen:  Christian Peter Hansen
  Repræsentantskab: Vibeke Brandhof, Christian Peter Hansen

  Dansk Byplanlaboratorium Repræsentantskab: Jan P. Nielsen

  IDA-udvalg
  Ansattes Råd, IDAs forhandlingsudvalg og IDA offentlig:
  Dorte Holme, observatør
  IDA privat: Kenneth Vittrup
  Lønstatistikudvalget: Rune Halkjær Christensen

  KTOs Repræsentantskab: Dorte Holme

  Internationale repræsentanter
  CLGE - Comité de Liaison des Géomètres-Experts Européens: 
  Torben Juulsager

  FIG - Fédération Internationale des Géomètres
  Fast delegeret –
  Torben Juulsager
  Kommission 1 Professional Standards & Practice - Torben Juulsager
  Kommission 6 Engineering Surveys – Søren Aage Nørmølle
  Kommission 7 Cadastre & Land Management – Søren Andersen

  Æresmedlemmer
  Henning Elmstrøm, Niels Kristian Nielsen, Niels Østergård, Stig Enemark