Din vej hertil:

  Repræsentation

  Foreningens interne og eksterne repræsentation:

  Pr. 5. april 2017

  Bestyrelse
  Torben Juulsager formand, Vibeke Brandhof næstformand, Anne Kristine Munk Mouritsen, Christian Peter Hansen, Søren Bredal Henriksen (ALF-repræsentant), Søren Andersen (PLF-repræsentant), Mathias Bo Nielsen (observatør for FoFoDaLa)

  Ansatte Landinspektørers Forum - bestyrelsen
  Søren Bredal Henriksen formand, Dorte Holm næstformand., Kåre Christensen, Kenneth Vittrup,
  Suppleanter: Rune Halkjær Christensen, Jesper Lundstrøm, Cathrine Gylling Jensen

  DdL-PLF Forhandlingsudvalg
  Birthe Voer Andersen, Søren Bredal Henriksen

  Efteruddannelsesudvalg
  Michael Hammer formand, Bent Hulegaard Jensen, Anders Heebøl, Poul Moesgaard, Karsten L. Willeberg, Peter Mortensen

  Fagligt Møde Udvalg
  Morten Krebs formand, Else-Marie Ulvsgaard, Søren Aage Nørmølle, Søren Ellegaard, Jens Henrik Sørensen

  Politisk revisor:  Lars Birk Jensen

  Responsumudvalg: Sti Herman Stisen, Jørgen Bang Jakobsen, Finn Kjær Christensen

  Nationale repræsentanter
  Aftagerpanel ved bl.a. landinspektøruddannelsen: Torben Juulsager

  Akademikerne (AC)
  Bestyrelsen:
  Thomas Damkjær Petersen, IDA, - gennem IDA-DdLs fællesrepræsentantskab
  Privatsektorudvalget: Kåre Christensen
  Øvrige udvalg i Akademikerne er bemandet af IDA-repræsentanter

  Akademikernes A-kasse - bestyrelsen:  Christian Peter Hansen
  Repræsentantskab: Vibeke Brandhof, Christian Peter Hansen

  Dansk Byplanlaboratorium Repræsentantskab: Jan P. Nielsen

  IDA-udvalg
  Ansattes Råd, IDAs forhandlingsudvalg og IDA offentlig:
  Dorte Holme, observatør
  IDA privat: Kenneth Vittrup
  Lønstatistikudvalget: Rune Halkjær Christensen

  KTOs Repræsentantskab: Dorte Holme

  Internationale repræsentanter
  CLGE - Comité de Liaison des Géomètres-Experts Européens: 
  Torben Juulsager

  FIG - Fédération Internationale des Géomètres
  Fast delegeret –
  Torben Juulsager
  Kommission 1 Professional Standards & Practice - Torben Juulsager
  Kommission 6 Engineering Surveys – Søren Aage Nørmølle
  Kommission 7 Cadastre & Land Management – Søren Andersen

  Æresmedlemmer
  Henning Elmstrøm, Niels Kristian Nielsen, Niels Østergård, Stig Enemark