Din vej hertil:

  Dato

  Thursday, 31. March 2016 - 9:00 to 15:30

  Sted

  Vejle Center Hotel Willy Sørensens Plads 3 7100 Vejle

  Jordfordeling – anvendelse og udvikling

  Jordfordeling er i sin grundlæggende form et traditionelt virkemiddel til at forbedre ejendoms-strukturen i et område, men samtidig er det et virkemiddel, der er under konstant udvikling. Tidligere var jordfordeling et værktøj til at forbedre landbrugsejendommenes arrondering og mindske landbrugstrafik på vejene m.m., mens jordfordeling de seneste årtier primært har været anvendt til at realisere naturgenopretnings- og vådområdeprojekter, hvor der er fokus på at samle marginale jorder. Samtidig er anvendelsen af jordfordeling i høj grad afhængig af statens facilitering og økonomisk støtte, der gennem de seneste 20 år ligeledes har gennemgået mange forandringer, og som i dag er en del af Landdistriktsprogrammet med EU-medfinansiering. Både Natur- og Landbrugskommissionen og Naturplan Danmark anbefaler øget brug af jordfordeling. Mange peger således på, at jordfordeling fremadrettet bør spille en vigti-gere rolle i planlægningen af det åbne land og forvaltningen af fremtidens landskaber. Men hvad skal der til, for at dette kan ske?

  Kursets overordnede formål er at øge dit kendskab til jordfordeling som værktøj og rammevilkårene for anvendelsen af jordfordeling, samt belyse hvilke udviklings- og anvendelsesmuligheder, der fremover kan være for jordfordeling.

  Gennem teorier og eksempler fra forskere og jordfordelingsplanlæggere vil der på kurset være fokus på at give dig indsigt i de regler og mekanismer, der er afgørende for en jordfor-delingssags faser og resultater, for dermed at sætte deltagerne i stand til at vurdere, indgå i og evt. anvende jordfordeling som instrument.

  Der vil ligeledes på kurset blive fokuseret på udviklingstendenser af betydning for fremtidens jordfordeling.

  Der vil blive givet et overblik om følgende emner:

  • Teorier om jordfordeling – forskning og anvendelse
  • Jordfordeling i praksis – regler, proces, økonomi osv.
  • Udvikling af fremtidens jordfordeling som virkemiddel til at skabe bæredygtige løsninger i det åbne land og landsbyområder

  Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem oplæg fra kursusholder og dialog med deltage-re. Undervisningen vil tage udgangspunkt i den seneste viden og erfaringer, der foreligger på området. Der fremsendes digital kursusmappe med oplæg og baggrundsmateriale.

  Kursuslærer

  • Esben Munk Sørensen, landinspektør og forsker, Aalborg Universitet, Institut for Planlægning
  • Lars Grumstrup, landinspektør og teamleder, NaturErhvervstyrelsen, Natur & Jordfordeling
  • Jan Nymark Thaysen, landinspektør og gruppeleder, Orbicon
  • - m.fl.

  Kursusleder

  • Landinspektør Karsten L. Willeberg-Nielsen, Mølbak Landinspektører A/S

  Kursusdeltagelse
  Kurset henvender sig til landinspektører, fysisk planlæggere, miljø- og naturplanlæggere samt andre, der beskæftiger sig med udvikling i det åbne land.

  Kursusafgift
  3.400 kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA
  3.700 kr. + moms for øvrige deltagere.

  Tilmeldingsfrist
  d. 24. marts 2016

  Afmeldingsfrist
  Ved afmelding efter d. 3. marts betales 25 %
  Ved afmelding efter d. 17. marts betales 100 %

  Event id

  316828

  Coordinator

  Landinspektørforeningen
  March 23, 2016