Din vej hertil:

  Kommende begivenheder

  31/05/2018
  Kurset indgår i DdLs kursusrække om de ejendomsretlige, økonomiske og skatteretlige forhold ved udvikling af fast ejendom. Kurset giver indsigt i de centrale vidensområder om ejendomsudvikling, som kan indgå når den praktiserende landinspektør rådgiver herom. Tilsvarende vil kurset også give...
  14/06/2018
  I forbindelse med den seneste revision af planloven – i juni 2017 – fik kommunerne mulighed for at udpege og planlægge for udviklingsområder i kystnærhedszonen. Hensigten er, at fremme vækst og udvikling i de kystnære områder – samtidig med at der sker en koordinering ved udpegning af...
  15/11/2018
  Kurset giver indledningsvis en grundlæggende indføring i VVM reglerne (konkrete projekter), herunder processen med bl.a. screening og scoping, forholdet til Miljøvurderingsloven (planer og programmer) og erfaringerne med de seneste lovændringer. Processen gennemgås med fokus på de værktøjer der...
  22/11/2018
  Med planlovs revision i juni 2017 var landzoneområdet et af de områder, hvor der skete en række ændringer. Vi kigger på ændringerne, og hvilken betydning det har haft for landzoneadministrationen – og aktuelle ændringer på området.Kurset giver en grundlæggende indføring i lovkrav og sagsgangen ved...

  Tidligere begiveheder

  19/03/2018 to 20/03/2018
  Det er kursets primære formål, at give deltagerne et detaljeret kendskab til lokalplanlægningens grundlæggende jura og reguleringsmuligheder, samt en værktøjskasse med fokus på de problematiske emner, som planlæggeren typisk støder på – både i planloven og i anden lovgivning.Lokalplaner er et...
  28/02/2018 to 01/03/2018
  ”Byggepladsen” er det tredje af 6 kurser i den af DdL og PLF etablerede kursusrække for assistenter uden beskikkelse. Deltagelse forudsætter ikke, at man har deltaget i de forudgående kurser.Målgruppen er de yngre assistenter uden beskikkelse. Kurset skal ses som værende målrettet mod beskikkelsen...
  15/01/2018 to 18/01/2018
  DdL kan i samarbejde med MyDroneAcademy tilbyde en certificeret dronepilotuddannelse til landinspek-tører. Uddannelsen er en 3-dages uddannelse, som kan afsluttes med en teoretisk prøve. Efter bestået teoriprøve udstedes dronebevis 1A, som giver mulighed for at flyve droner op til 1,5 kg.Har du...
  08/01/2018 to 10/01/2018
  DdL kan i samarbejde med MyDroneAcademy tilbyde en certificeret dronepilotuddannelse til landinspek-tører. Uddannelsen er en 3-dages uddannelse, som kan afsluttes med en teoretisk prøve. Efter bestået teoriprøve udstedes dronebevis 1A, som giver mulighed for at flyve droner op til 1,5 kg.Har du...
  05/12/2017 to 06/12/2017
  På kurset lærer du om sagshåndteringen på kontoret med hovedvægt på de matrikulære sager.- Udstykningskontrollen- Den matrikulære sags identifikation og tilrettelæggelse- Sagens parter og involverede- Ansøgning – afgørelse (herunder forvaltningslov) – klage- Landbrugssagens dokumenterKurset er en...

  Pages