Din vej hertil:

  Tidligere begiveheder

  23/10/2014
  Kommunerne arbejder for en ligevægtig administration mellem de statslige udmeldinger (plan-loven) og detailhandelsbestemmelserne - og den kommunale planlægning. Kursets formål er at belyse flere af de udfordringer, som planlovens detailhandelsbestemmelser giver anledning til, set fra flere af de...
  09/10/2014
  Dronerne åbner mulighed for en detaljeret fotografering af landområder, idet dronerne kan operere tæt på jordoverfladen. De data der indsamles via en drone overflyvning forudsætter imidlertid en efterbehandling, hvorved der forudsættes grundlæggende kendskab teori om fotogrammetri,...
  31/01/2014 to 01/02/2014
  Der er lige nu gang i ganske mange store infrastrukturprojekter i Danmark. Projekter som kommer til at påvirke dagligdagen for rigtig mange danskere i de kommende år. Nye jernbaner, bedre veje og forbedret energidistribution. Også den digitale infrastruktur ændres, og det er disse emner, som...

  Pages