Din vej hertil:

  Tidligere begiveheder

  20/04/2017
  Der er i de seneste år sket markante ændringer af bl.a. plan-, landbrugs- og miljølovgivningen, der har betydning for ejendomsdannelse og –forandringer, og flere er på vej. Kursets overordnede formål er, at gennemgå de gældende regler og forventninger til ændringer af arealanvendelseslovgivningen...
  19/04/2017
  Kurset indgår i DdLs kursusrække om de ejendomsretlige, økonomiske og skatteretlige forhold ved køb / salg og udvikling af fast ejendom – men denne gang med en kommunal synsvinkel.Kurset giver indsigt i de forudsætninger og betingelser, som gælder for køb og salg af kommunale ejendomme. Herunder...
  21/03/2017
  De fleste praktiserende landinspektører har stået i situationen, at en sag udvikler sig sådan, at den oplyste pris ikke holder. Der er langt mellem dem, der synes, det er en god oplevelse at ringe til rekvirenten i den situation. Det overordnede emne for dette kursus er, at undgå at komme i den...
  14/03/2017 to 15/03/2017
  Markarbejdet er det første af 6 kurser i den af ALF og PLF etablerede kursusrække for assi-stenter uden beskikkelse.Kursets indholdKurset omhandler forberedelse og gennemførelse af markarbejdet med hovedvægt på det matrikulære markarbejde.• Planlægning• Metodevalg• Referencesystemer• ...
  12/01/2017
  Planloven er under revision og landzoneområdet er netop et af de områder, hvor der forventes at ske en række ændringer. Det er derfor også kursets formål, at give en oversigt over de forventede Planlovsændringer, og hvilken betydning det har for landzoneadministrationen.Kurset giver en...

  Pages