Din vej hertil:

  Tidligere begiveheder

  12/01/2017
  Planloven er under revision og landzoneområdet er netop et af de områder, hvor der forventes at ske en række ændringer. Det er derfor også kursets formål, at give en oversigt over de forventede Planlovsændringer, og hvilken betydning det har for landzoneadministrationen.Kurset giver en...
  17/11/2016
  Formålet med kurset er at give dig en grundlæggende viden i forhold til vurdering af de opmålingsmetoder der kan benyttes ved opmåling og afsætning af såvel tekniske som matrikulære opgaver. Via kurset gives en teoretisk introduktion til emneområdet, som suppleres med inddragelse af eksempler fra...
  15/11/2016 to 16/11/2016
  ”Landinspektørvirksomhed” er det sidste af 6 kurser i den af ALF og PLF etablerede kursusrække for assistenter uden beskikkelse. Deltagelse forudsætter ikke, at man har deltaget i de forudgående kurser. Målgruppen er de yngre assistenter uden beskikkelse. Kurset skal ses som værende målrettet mod...
  15/11/2016 to 16/11/2016
  ”Landinspektørvirksomhed” er det sidste af 6 kurser i den af ALF og PLF etablerede kursusrække for assistenter uden beskikkelse. Deltagelse forudsætter ikke, at man har deltaget i de forudgående kurser.Målgruppen er de yngre assistenter uden beskikkelse. Kurset skal ses som værende målrettet mod...
  24/10/2016 to 25/10/2016
  Det er kursets primære formål, at give deltagerne et detaljeret kendskab til lokalplanlægningens grundlæggende jura og reguleringsmuligheder, samt en værktøjskasse med fokus på de problematiske emner, som planlæggeren typisk støder på – både i planloven og i anden lovgivning.Lokalplaner er et...

  Pages