Din vej hertil:

  Tidligere begiveheder

  13/10/2016
  Kursets formål er at give et omfattende indblik i hvordan servitutter opstår, udfærdiges, rets-virkning, håndhævelse, tinglysning og aflysning – servitutternes ”livscyklus”. Dette belyses ud fra 3 hovedområder, der kan beskrives som:Kurset giver indledningsvist en grundlæggende indføring i hvilke...
  11/10/2016
  Planlovens regler for det åbne land er løbende blevet justeret i forhold til at varetage planlægningsmæssige hensyn ved etablering af store anlæg i det åbne land, bl.a. fordi arealkonkurrencen stiger og fordi strukturudviklingen medvirker til at øge ønsker og krav til anlæggenes størrelse og...
  12/05/2016
  Vi har flyttet tilmeldingsdatoen, så du kan stadig nå at tilmelde dig.  Privatvejsloven belyses ud fra den kommunale synsvinkel, men dette har også relevans for den praktiserende landinspektør, der har brug for at kende vejmyndighedens råderum i forhold til private fællesveje.  Kurset kommer...
  10/05/2016 to 11/05/2016
  ”Byggepladsen” er det tredje af 6 kurser i den af DdL og PLF etablerede kursusrække for assistenter uden beskikkelse. Deltagelse forudsætter ikke, at man har deltaget i de forudgående kurser.Målgruppen er de yngre assistenter uden beskikkelse. Kurset skal ses som værende målrettet mod beskikkelsen...
  28/04/2016
  Ejendomsøkonomi, i forbindelse med køb og salg af fast ejendom, er en vigtig del af landinspektørernes rådgivningsområde, herunder også kendskabet til realkreditsystemet, långivere og belåning.Formålet med kurset er bl.a. at medvirke til: - at præsenterer det danske realkreditsystem og de...

  Pages