Din vej hertil:

  Tidligere begiveheder

  31/03/2016
  Jordfordeling er i sin grundlæggende form et traditionelt virkemiddel til at forbedre ejendoms-strukturen i et område, men samtidig er det et virkemiddel, der er under konstant udvikling. Tidligere var jordfordeling et værktøj til at forbedre landbrugsejendommenes arrondering og mindske...
  05/02/2016 to 06/02/2016
  Praktisk om Fagligt Møde 2016Nyt i årVærelsestilmeldingI år skal bestilling (og afregning) af overnatning ske direkte hos Hotel Nyborg Strand. Hotellet stiller en web-baseret værelsestilmelding til rådighed på www.conferencemanager.dk/Landinspektor2016Ved bestillingen skal du vælge...
  26/11/2015
  Kurset giver indledningsvis en grundlæggende indføring i VVM reglerne, herunder processen med bl.a. screening og scoping, forholdet til Miljøvurderingsloven og de seneste erfaringer med lovændringerne fra 2013 (VVM uden Kommuneplantillæg, regionerne i råstofsager, obligatorisk anmeldelsesskema m.v...
  24/11/2015
  Kurset ”Ejendomsjura I” indgår i DdLs kursusrække om de ejendomsretlige, økonomiske og skatteretlige forhold ved køb og udvikling af fast ejendom.Denne gang udbydes kurset som et praksisorienteret kursus, med et målrettet fokus på køb/salg af jord og ubebyggede arealer (grunde) og arealoverførsler...
  10/11/2015
  Som landinspektører møder vi af og til konflikten. Vi kan være vidne til konflikten mellem parter i vores arbejde eller vi kan selv være part i konflikten.Konflikter bliver tit opfattet som destruktive, og et forstyrrende element i vores arbejde, men de er et livsvilkår som kan håndteres, og som...

  Pages