Din vej hertil:

  Tidligere begiveheder

  17/03/2015
  Seminaret har følgende formål:At gøre deltagerne i stand til at fremsøge måloplysninger ved brug af de værktøjer, der er tilgængelige i MAO.At give deltagerne et indblik i de udfordringer, der kan forekomme ved søgning.At give deltagerne tips til, hvordan der søges i protokollerne, samt en...
  30/01/2015 to 31/01/2015
  TILMELDING OG FRISTERFørste tilmeldingsfristEr søndag den 14. december 2014. Tilmelding efter denne dato tilføjes mødegebyret et ekstragebyr på 1.000 kr.Anden tilmeldingsfristEr fredag den 9. januar 2015. Tilmelding efter denne dato tilføjes mødegebyret med et yderligere ekstragebyr på 1.000 kr....
  24/11/2014
  Formålet med kurset er at udvide de praktiserende landinspektørers viden omkring skattefor-hold i forbindelse med matrikulær forandring af landbrugsejendomme, og derved stille dem bedre i rådgivning omkring matrikulære forandring af landbrugsejendomme. Der sigtes imod et grundlæggende kendskab til...
  07/11/2014
  Kurset tager sit udgangspunkt i mulighederne for digital kommunikation med den elektroniske tingbog, herunder muligheden for dels at hente data fra tinglysningssystemet og dels at tinglyse forskelligartede dokumenter – servitutter, skøder mv. Kurset vil være praktisk orienteret. IndholdKurset vil...
  30/10/2014
  Kurset giver indsigt i de forudsætninger og betingelser, som gælder for køb og salg af kommunale ejendomme. Herunder de processer og procedurer, som er gældende når kommuner køber og sælger fast ejendom. Kurset giver en detaljeret gennemgang af lovgrundlaget og proceduren for det offentlige udbud...

  Pages