Din vej hertil:

  Tidligere begiveheder

  28/10/2015
  På kurset bliver du bragt up to date med den nye vejlov og delvis også de ændringer den medfører i privatvejsloven.Vi lægger vægt på de dele af loven, der har relevans for dig, der rådgiver private grundejere, laver matrikulære sager og/eller tilbyder konsulentydelser til kommuner på...
  22/09/2015
  Kurset vil give dig en elementær forståelse af brugen for, og formålet med, udvalgte registre i danske offentlige grunddata, herunder matrikelregister, BBR, ESR, CVR og tingbogen.Formålet er, at skabe overblik og forståelse for sammenhængen mellem registrene på ejendomsniveau, og give diet et...
  05/05/2015
  Kurset handler om hjemmel og betingelser for at gennemføre en ekspropriation – herunder en gennemgang af de grundlæggende betingelser, for at kommunale myndigheder kan gennemføre en ekspropriation. Der vil navnlig være fokus på Grundlovens § 73, planlovens § 47 og En Europæiske...
  28/04/2015
  Kurset giver indsigt i de forudsætninger og betingelser, som gælder for offentlig-privat samarbejde mellem kommune / stat og private virksomheder ved bl.a. ejendomsudvikling, udviklingsprojekter, byggemodninger, m.v. Offentlig-privat samarbejde vinder større og større udbredelse, og erfaringerne...
  22/04/2015 to 23/04/2015
  Kurset vil give et indblik i de grundlæggende emner, faser og begreber ved projektstyring og projektledelse. Ligesom der vil blive arbejdet med forskellige tilgange til et projekts processtyring. Kurset vil belyse projektstyring, projektledelse og processtyring ud fra 4 hovedemner, der kan...

  Pages