Din vej hertil:

  Tidligere begiveheder

  24/11/2014
  Formålet med kurset er at udvide de praktiserende landinspektørers viden omkring skattefor-hold i forbindelse med matrikulær forandring af landbrugsejendomme, og derved stille dem bedre i rådgivning omkring matrikulære forandring af landbrugsejendomme. Der sigtes imod et grundlæggende kendskab til...
  07/11/2014
  Kurset tager sit udgangspunkt i mulighederne for digital kommunikation med den elektroniske tingbog, herunder muligheden for dels at hente data fra tinglysningssystemet og dels at tinglyse forskelligartede dokumenter – servitutter, skøder mv. Kurset vil være praktisk orienteret. IndholdKurset vil...
  30/10/2014
  Kurset giver indsigt i de forudsætninger og betingelser, som gælder for køb og salg af kommunale ejendomme. Herunder de processer og procedurer, som er gældende når kommuner køber og sælger fast ejendom. Kurset giver en detaljeret gennemgang af lovgrundlaget og proceduren for det offentlige udbud...
  28/10/2014
  Den praktiske gennemførelse af en skønsforretning vil blive gennemgået med udgangspunkt i ”Vejledning for syn- og skønsmænd” fra Voldgiftsnævnet og ”Syn og skøn i praksis – råd og vejledninger” fra IDA og Voldgiftsnævnet. Kurset vil gennemgå forløbet af en syn- og skønsforretning fra udmeldelse...
  28/10/2014
  Udviklingen med flytning til de større byer, sammenholdt med et stort udbud af usælgelige ejendomme i de mindre byer, gør at der opstår nye udfordringer med at bevare f.eks. landsbyen som et attraktivt sted at bosætte sig – og ikke mindst et trygt sted at investere i fast ejendom. Udviklingen...

  Pages