Din vej hertil:

  Tidligere begiveheder

  14/04/2015
  Kurset har til formål, at give dig en indføring i de vurderinger, som er nødvendige forud for en afgørelse. Oplægget følges op af opgaver, som illustrerer hvordan NMKN-praksis er på området. Kurset vil også belyse formkravene til landzoneafgørelser, herunder også procedure og klage-regler....
  25/03/2015
  Der tages udgangspunkt i praktisk relevante problemstillinger – herunder deltagernes egne sager og domstolsafgørelser – vedrørende hegnsloven, udstykningsloven og anden relevant lovgivning. Kurset er særligt rettet mod, hvordan konflikter vedrørende hegn og skel kan forebygges gennem...
  17/03/2015
  Seminaret har følgende formål:At gøre deltagerne i stand til at fremsøge måloplysninger ved brug af de værktøjer, der er tilgængelige i MAO.At give deltagerne et indblik i de udfordringer, der kan forekomme ved søgning.At give deltagerne tips til, hvordan der søges i protokollerne, samt en...
  30/01/2015 to 31/01/2015
  TILMELDING OG FRISTERFørste tilmeldingsfristEr søndag den 14. december 2014. Tilmelding efter denne dato tilføjes mødegebyret et ekstragebyr på 1.000 kr.Anden tilmeldingsfristEr fredag den 9. januar 2015. Tilmelding efter denne dato tilføjes mødegebyret med et yderligere ekstragebyr på 1.000 kr....
  24/11/2014
  Formålet med kurset er at udvide de praktiserende landinspektørers viden omkring skattefor-hold i forbindelse med matrikulær forandring af landbrugsejendomme, og derved stille dem bedre i rådgivning omkring matrikulære forandring af landbrugsejendomme. Der sigtes imod et grundlæggende kendskab til...

  Pages