Din vej hertil:

  Dato

  Tuesday, 24. November 2015 - 9:00 to 16:30

  Sted

  Hotel Scandic Jacob Gade Flegborg 8 7100 Vejle

  Køb af fast ejendom – med fokus på ubebyggede arealer og arealoverførsel

  Kurset ”Ejendomsjura I” indgår i DdLs kursusrække om de ejendomsretlige, økonomiske og skatteretlige forhold ved køb og udvikling af fast ejendom.

  Denne gang udbydes kurset som et praksisorienteret kursus, med et målrettet fokus på køb/salg af jord og ubebyggede arealer (grunde) og arealoverførsler.

  Kurset giver en vejledning i udfærdigelse af en købsaftale som en juridisk bindende aftale mellem køber og sælger ved køb/salg af ubebyggede arealer og ved arealoverførsel. Der gennem-gås en skabelon herfor. Herunder også om forbehold og nærmere vilkår for overdragelsen (skæring, refusion m.v.) – som man skal være opmærksom på, ved udfærdigelse af købsaftale.

  Et væsentligt formål med kurset er også, at give en detaljeret gennemgang og indsigt i udfærdigelsen af Skøde – både i forhold til almindelig jordhandel og arealoverførelsesskøder. Der gennemgås skabeloner med forslag til indhold og formuleringer af tekst i disse overdragelses-dokumenter – både i forhold til kunden og som grundlag for den digitale tinglysning.

  Kurset giver overblik over – de generelle – regler og begreber om pant i fast ejendom (pantebrev, ejerpantebrev, …). Desuden en gennemgang og beskrivelse af praksis ved ejerskifte af jord/ubebyggede arealer og ved arealoverførsel, herunder den nødvendige dokumentation og praksis ved ændring af pantegrundlaget, panteafklaring og relaksation.

  Ved køb/salg af jord/ubebyggede arealer og arealoverførsel er tinglysning af dokumenter som skøde og eventuelt pantebreve væsentligt for at sikre rettighederne over ejendommen. Vi gennemgår processen for tinglysning af skøde, arealoverførselsskøde, pantebreve – herunder resultat af panteafklaring.

  Der vil blive givet et overblik om følgende emner:

  • Gennemgang og indsigt i udfærdigelse af købsaftale og skøde
  • Reglerne om pant i fast ejendom – herunder håndteringen ved ejerskifte
  • Tinglysning af relevante dokumenter ved køb af fast ejendom

  Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem oplæg fra kursusholder og dialog med deltagere.

  Undervisningen vil hovedsaligt tage udgangspunkt i gældende lovgivning, praksis og domstols-afgørelser på området. Der udsendes digital kursusmappe med oplæg og baggrundsmateriale.

  Kursuslærer

  • Louise Faber, Aalborg Universitet
  • Pia Østergård, Geodatastyrelsen
  • Mona Blumensaat Andersen, Tinglysningsretten
  • Peter Flint Jensen, Aagaard advokater, Lektor

  Kursusleder er landinspektør Michael Hammer, Hjørring Kommune

  Kursusdeltagelse
  Kurset er meget praksisorienteret og henvender sig primært til den praktiserende landinspektør og andre, som ønsker kendskab til håndtering af sager vedrørende køb/salg af ubebyggede arealer i praksis.

  Kursusafgift
  3.000 kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA.
  3.300 kr. + moms for øvrige deltagere.

  Tilmeldingsfrist
  20. oktober 2015

  Afmeldingsfrist
  Ved afmelding efter d. 20. oktober betales 25 %
  Ved afmelding efter d. 10. november betales 100 %

  Event id

  314567

  Coordinator

  Landinspektørforeningen
  November 18, 2015