Din vej hertil:

    Landinspektørundersøgelsen 2017 er afsluttet....

    .... Med en overvældende høj svarprocent 54 %

    Det giver foreningen grobund for at udtale sig kvalificeret om landinspektørerne og arbejdsmarkedet.
    Nu analyserer vi på materialet...

    Kontakt evt. Kim Ingemann 51 83 91 23