Din vej hertil:

  Dato

  Tuesday, 14. April 2015 - 9:00 to 16:00

  Sted

  Hotel Scandic Jacob Gade Flegborg 8 7100 Vejle

  Landzoneadministration

  Kurset har til formål, at give dig en indføring i de vurderinger, som er nødvendige forud for en afgørelse. Oplægget følges op af opgaver, som illustrerer hvordan NMKN-praksis er på området.

  Kurset vil også belyse formkravene til landzoneafgørelser, herunder også procedure og klage-regler. Oplægget følges op af opgaver, som illustrerer hvordan NMKN-praksis er på området.

  Kurset vil afslutningsvis sætte fokus på udvalgte temaer, som vælges ud fra de aktuelle og typiske sager/ansøgninger som fylder i kommunerne netop nu. Deltagerne skal oplyse om disse temaer eller sager - senest - ved tilmelding til kurset. Temaerne vil blive belyst ud fra målrettet oplæg – med udgangspunkt i NMKN praksis på området – og eventuelt udvalgte cases fra kommunerne.

  Kursets indhold
  Der vil blive givet et overblik om følgende emner:

  • Grundlæggende landzonebestemmelser
   (med fokus på boliger, erhverv og andre anlægstyper end landbrug. Men også om zoneinddeling, krav om zonetilladelse, undtagelser, overflødige landbrugsbygninger, anmeldelsespligt)
  • Vurderingen forud for tilladelse eller afslag
   (vurdering af de faktiske hensyn og retslige forhold som er grundlaget for en afgørelse, skønnet, forholdet til anden planlægning og lovgivning, høring)
  • Procedure og klageregler
   (formkrav til landzoneafgørelse, håndhævelse, klageregler - klage over skøn, begrundelse – faktiske og retslige forhold, fastsættelse af vilkår)
  • Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser
   (gennemgang af nævnets praksis er indeholdt i gennemgangen af vurderingerne og procedure- og klageregler)
  • Udvalgte temaer
   (fokus på udvalgte sagstyper fra deltagerne – eventuelt som cases)

  Kursusform
  Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem oplæg fra kursusholder og dialog med deltagere. Undervisningen vil hovedsaligt tage udgangspunkt i konkrete afgørelser fra Natur- og Miljø-klagenævnets praksis.

  Der vil blive gennemgået og drøftet relevante opgaver/cases - gennemført som refleksioner i plenum. Ved drøftelse af opgaver/cases i plenum forventes en mere deltagende og lærende dag for deltagerne. Kursusmaterialet, med oplæg og baggrundsmateriale, bliver tilgængelig i digital kursusmappe.

  Kursuslærer
  - Susanne Spangsberg, Natur- og Miljøklagenævnet.

  Kursusleder
  - Landinspektør Michael Hammer, Hjørring Kommune

  Kursusdeltagelse
  Kurset henvender sig til ledere, planlæggere og sagsbehandlere der beskæftiger sig med land-zonesager, samt andre, som ønsker kendskab til administration af zonebestemmelserne i praksis.

  Kursusafgift
  3.000 kr. + moms for medlemmer af Den danske Landinspektørforening og for medlemmer af IDA.
  3.300 kr. + moms for øvrige deltagere.

  Vi har nu nok tilmelder til at afholde kurset, derfor er tilmeldingsfristen flyttet til d. 10. april 2015.

   

   

   

  Event id

  311024

  Coordinator

  Landinspektørforeningen
  April 10, 2015