Din vej hertil:

  Dato

  Thursday, 3. May 2018 - 9:00 to 16:00

  Sted

  Vejle Center Hotel Willy Sørensens Plads 3 7100 Vejle

  Realkredit - belåning

  Ejendomsøkonomi, i forbindelse med køb og salg af fast ejendom, er en vigtig del af landinspektørernes rådgivningsområde, herunder også kendskabet til realkreditsystemet, långivere og belåning. Formålet med kurset er bl.a. at medvirke til:

  • at præsentere det danske realkreditsystem og de forskellige långivere (bank, realkredit, m.v.), belånings principper og valg af lånetyper. Endvidere også indfrielse, konvertering og hjemtagelse af lån. Hvad er god og kvalificeret rådgivning?
  • at få kendskab til de forudsætninger, som ligger til grund for långivningen – ændring af pant-grundlag. Herunder en vurdering af kunden og vurdering af den faste ejendom. Herunder med et specielt fokus på de forudsætninger som indgår ved vurdering af fast ejendom - og forskellige ty-per (erhvervs)ejendomme.
  • at tydeliggøre de primære sagstyper og rådgivningsområder som indgår i landinspektørernes ar-bejde/rådgivning ved udstykning og køb/salg af fast ejendom, herunder anvendelse af uskade-lighedsattest og problemer ved udstykning fra ejerlejlighedsejendomme. Desuden en kobling til tinglysningsloven.

  Der vil blive givet et overblik om følgende emner:

  • Det Danske realkreditsystem – og retsgrundlaget og principperne herfor, herunder
   o Det dansk realkreditsystems særlige profil
   o Udvikling af lovgivning og reformer
   o Lånegrænser og udvikling af realkreditprodukter
   o Regler om ansvarlig låntagning og långivning, og kreditvurdering
  • Realkreditbelåning, sagsbehandling og rådgivning
   o Behandling af lånesager, regler og processer
   o Om samspillet mellem realkredit og bankfinansiering
   o Eksempler på typer af lånesager: Erhvervsejendomme, Andelsboliger, mv.
   o Eksempler på konkrete (mere komplekse) lånesager og valg af lånetyper, herunder:
   o Udviklingsprojekter: Finansiering ved projektudvikling, udstykning og salg
   o Kreditvurdering af ansøger
  • Vurdering af fast ejendom til belåning – og andre forudsætninger for långivning.
   o Ansættelse af ejendomsværdi som grundlag for belåning
   o Forskellen mellem den offentlige ejendomsvurdering og vurdering som grundlag for belåning
   o Vurderingsprincipper for forskellige ejendomskategorier og det formelle system
   o Vurdering i praksis: Organisation, datagrundlag og processer
   o Eksempler på vurdering af forskellige ejendomstyper
   o Hvorledes indgår risici vedr. markedsudvikling og beliggenhed?
   o Omkostninger ved lånesager, panthavererklæringer, relaksation
  • Opsummering af de sagstyper og rådgivningsområder som indgår i landinspektørens arbejde ved ud-stykninger og køb/salg af fast ejendom, herunder anvendelse af uskadelighedsattest og problemer ved udstykning fra ejerlejlighedsejendomme. Herunder kobling til tinglysningsloven.

  Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem oplæg fra kursusholder og dialog med deltagere. Undervisningen vil hovedsaligt tage udgangspunkt i gældende lovgivning, praksis og domstolsafgørelser på området. Der fremsendes digital kursusmappe med oplæg og baggrundsmateriale.Desuden udleveres Håndbog i boligfinansiering af Susanne Nielsen. Der skal vælges mellem trykt udgave eller online version inden kurset.

  Emnerne vil – så vidt muligt – blive suppleret med gennemgang af relevante cases.

  Kursuslærer
  - Susanne Nielsen, Cand. Jur. og direktør hos SusN Consulting.
  - Regnar Kirkeby, Brf. Kredit.
  - Pia Østergaard, Geodatastyrelsen.

  Kursusleder
  - Landinspektør Michael Hammer, Hjørring Kommune

  Kursusdeltagelse
  Kurset henvender sig til praktiserende landinspektører og andre, som ønsker kendskab til det danske realkreditsystem og långivere og lånetyper m.v. i praksis.

  Kursusafgift
  4.000 kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA (4.850) inkl. bog/online version.
  4.300 kr. + moms for øvrige deltagere (5.225) inkl. bog/online version.

  Tilmeldingsfrist
  3. april 2018

  Afmeldingsfrist
  Ved afmelding efter d. 5. april 2018 betales 25 %
  Ved afmelding efter d. 19. april 2018 betales 100 %

  Husk at få en gratis parkeringsbillet i receptionen. Parkering er gratis for kursusdeltagere.

  Event id

  325491

  Coordinator

  Landinspektørforeningen
  April 3, 2018