Din vej hertil:

  Dato

  Tuesday, 24. October 2017 - 9:00 to 16:00

  Sted

  Trinity Hotel og Konferencecenter Gl. Færgevej 30, Snoghøj 7000 Fredericia

  Skat og udstykning

  Rådgivning og sagsbehandling omkring ejendomsavancebeskatningsloven, samt MOMS og fastejendom.

  Sagsbehandlere i kommunerne og praktiserende landinspektører bør have kendskab til de regler i ejendomsavancebeskatningsloven som udløser skat ved salg af boligejendomme med et areal over 1400 m².
  Kurset giver deltagerne et overblik over bestemmelserne omkring fritagelse for ejendomsavanceskat, og hvorledes spørgsmål i relation til EBL§8 stk.1 behandles hos kommunens tekniske forvaltning og hos landinspektøren.
  Kurset vil endvidere berøre emnet moms på byggegrunde og give rådgiveren et overblik over relevante afgørelser omkring moms på byggegrunde.

  Kurset vil gennemgå regler og afgørelse som knytter sig til ejendomsavancebeskatningslovens §8 stk. 1 (parcelhusreglen), og give eksempler på hvorledes spørgsmål i relation til ejendomsavancebeskatningsloven behandles hos praktiserende landinspektører som rådgivere og hos offentlige myndigheder.
  Regler og afgørelse, som knytter sig til moms på byggegrunde og spørgsmålet om, i hvilke tilfælde der ikke er moms på byggegrunde vil blive berørt.
  Den nye ejendomsvurderingslov vil ligeledes blive berørt.

  Kursets emne præsenteres gennem oplæg fra kursuslærerne og eksempler fra praksis. Under og efter oplæggene er der mulighed for diskussion, herunder eksempler fra deltagernes praksis.

  Kurset henvender sig til sagsbehandlere i kommunernes tekniske forvaltninger og praktiserende landinspektører.

  Der bliver sendt en elektronisk kursusmappe med oplæg og baggrundsmateriale inden kurstes start.

  Lærerkræfter
  Peder Porse, specialkonsulent, SKAT
  Anders Heebøll, LIFA A/S Landinspektører

  Kursusleder
  Anders Heebøll, LIFA A/S Landinspektører

  Kursusafgift
  3.400 kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA
  3.700 kr. + moms for øvrige deltagere

  Tilmeldingsfrist
  19. oktober 2017

  Afmeldingsfrist
  Ved afmelding efter d. 10. oktober 2017 betales 25 %
  Ved afmelding efter d. 17. oktober 2017 betales 100 %

  Event id

  323558

  Coordinator

  Landinspektørforeningen
  October 19, 2017