Din vej hertil:

  Efteruddannelse

  Forslag til nye kurser? - eller bare behov for at kontakte sekretæren?

  Hvis du har forslag til kommende kurser og arrangermenter, er du velkommen til at sende dit forslag til ddl@ddl.org, eller direkte til efteruddannelsesudvalgets sekretær Lotte Helweg lhe[snabelA]ida.dk

  Bestyrelsens anbefaling af efteruddannelse
  Medlemmerne anbefales at gennemføre aktiv, løbende faglig, professionel efteruddannelse og udvikling med minimum 37 aktive timer om året. Det er efter bestyrelsens opfattelse vigtigt, for at det enkelte medlem og den samlede landinspektørstand udviser et højt fagligt, kvalitativt niveau, hvilket er centralt i opretholdelse af landinspektørernes placering i samfundet. Medlemmerne kan f.eks. tage udgangspunkt i følgende aktiviteter ved vurdering af det aktive timeforbrug. Foreningen kan på opfordring attestere deltagelse i aktiviteter mærket med (x).

  Faglige møder, kongresser og aktiviteter af faglig karaktér
  Deltagelse i alle former for kongresser og møder, nationalt og internationalt af faglig karakter, herunder afholdelse af indlæg på møder, kongresser, symposier, seminarer, workshops.

  • Foreningens Faglig Møde (x)
  • PLF Faglig Dag i fm. PLFs generalforsamling (x)
  • Årsmøder i nordiske søsterorganisationer
  • Kortdage afholdt af Geoforum, herunder Nordiske kortdage
  • FIG-møder, kongresser, symposier, kommissionsarbejde og working weeks
  • Internationale faglige kongresser og symposier inden for landinspektørernes faglige områder, som f.eks. INTERGEO, Tyskland, ESRI
  • Faglig artikelskrivning

  Faglige uddannelsesaktiviteter
  Gennemførte uddannelse af højt niveau

  • Masteruddannelse, HD og lignende oven på kandidatgrad
  • Efteruddannelsesaktiviteter i foreningen (x) eller andre faglige organisationer (nationalt eller internationalt)
  • Udstationering gennem arbejdet (on-the-job-training)

  8. april  2014