Din vej hertil:

  Foreningens udvalg
  Foreningen har nedsat en række udvalg til at understøtte bestyrelsens arbejder og tage sig af særlige emner og spørgmål:
   
  - Ansatte Landinspektørers Forum. Område: Ansatte medlemmers løn- og ansættelsesforhold, generelt og specifikt.
  - Efteruddannelsesudvalg. Område: Foreningens efteruddannelsestilbud og medlemmernes videreuddannelse.
  - Fagligt MødeUdvalg. Område: Planlægning af foreningens årlige Fagligt Møde
  - DdL- PLF OK-forhandlingsudvalg. Område: Overenskomsforhandlinger mellem de ansatte landinspektører ved landinspektørfirmaerne og firmaernes arbejdsgiverforening
  - Responsumudvalg. Område: Afgørelser i klager over praktiserende landinspektørers faglige opgaveudførelse og afgivelse af faglige udtalelser, f.eks. i forbindelse med retssager