Din vej hertil:

  Syns- og skønsmænd

  Pr. 1. januar 2019

  Foreningen indstiller syns- og skønsmænd - først og fremmest i forbindelse med retssager - efter anmodning.
  Anmodningen skal så vidt muligt indeholde: - et af retten eller parterne godkendt skønstema, andet supplerende materiale, som stævning og dokumenter og en tydelig beskrivelse lokalitet og sagens indhold.

  Priser

  Fra 1. januar 2019 er gebyret på 4.000,- kr. excl. moms

  Der er et omfattende arbejde med at afklare:
  - omfanget af opgaven og den lokalitet, og på baggrund heraf...

  - finde en relevant landinspektør, der ikke er inhabil eller hvor firmaet ikke er inhabilt,
  - udarbejde indstillingsbrev og foretage nødvendig dokumentation.

  I tilfælde af inhabilitet eller anden uenighed med den indstillede landinspektør anmodes foreningen om genindstilling.
  Genindstillingen er næsten lige så ressourcekrævende som nydinstilling bortset fra noget dokumentationsarbejde.

  Freningen tager derfor et et supplerende gebyr på 2.500,- kr. ekskl. moms.

  Anmodning
  Sendes - helst digitalt - til foreningen på ddl@ddl.org, hvorefter foreningen finder en egnet syns/skønsmand, så vidt muligt i nærområdet, men sagens indhold og parter kan resultere i forslag om en syns/skønsmand, som er udenbys.
  Foreningen sender indstillingsbrev til den anmodende advokat, og modpartens advokat, hvis denne er oplyst .