Din vej hertil:

  2017: Vækst og udvikling i hele Danmark - en foreningskonference

  Sidst opdateret: Tuesday, 8. May 2018 - 13:07 / Kim Ingemann C

  Foreningen gennemførte 23. marts 2017 en konference for aktører og interesserede medlemmer om

  "Vækst og udvikling i hele Danmark" 

  Program til hjemmesiden

  Introduktion - Torben Juulsager - Formand for Den danske Landinspektørforening

  Præsentation Torben Juulsager

  Sammenhængskraften. Politiske initiativer og tiltag - John Wagner - Adm. dir. De Samvirkende Købmænd

  Præsentation. John Wagner

  Udfordringer. Bosætning, arbejdspladser og transport – hvordan vender vi tendensen? - Steffen Damsgaard - Formand Landdistrikternes Fællesråd

  Præsentation. Steffen Damsgaard

  Planloven De store stregers lov Hvilke hensyn og perspektiver skal tages i den nationale planlægning? - Niels Østergård - adj. prof. og tidl. Landsplanchef

  Præsentation. Niels Østergaard (som powerpoint)

  Areal- og Plankommission / Niels Østergård (præsentation i PDF.)

  De lokale myndigheder Hvor går grænsen – bogstaveligt talt? - Søren Gais Kjeldsen - Formand Kommunalteknisk Chefforening

  Præsentation. Søren Gais Kjelsen

  Kravene til planlæggere Skomager bliv ved din læst - Dennis Lund - Møller og Grønborg arkitekter

  Præsentation. Dennis Lund

  Jordfordeling Multifunktionel arealanvendelse - Esben Munk Sørensen - forsker, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet

  Præsentation. Esben Munk Sørensen

  Bedriftsoptimering Kørsel på kryds og tværs i landskabet – mere end et transportproblem? - Formand Antoni Stenger, - Landbrugsrådgivning Syd

  Præsentation. Antoni Stenger

  Perspektiver Det åbne land som dobbelt ressource - Helga Grønnegaard - Sekretariatsleder for Collective Impact

  Præsentation. Helga Grønnegaard

  Samspil mellem fysisk planlægning og økonomiske virkemidler Om at skabe samspil mellem planlægning, sektorlovgivning og støtteordning -  Karsten Willeberg-Nielsen - Landinspektør, Mølbak Landinspektører A/S

  Præsentation. Karsten Willeberg-Nielsen