Din vej hertil:

  Klage over praktiserende landinspektørers opgaver eller honorar

  Sidst opdateret: Friday, 27. June 2014 - 11:30 / Kim Ingemann C

  Kunder hos de praktiserende landinspektører kan klage over landinspektørernes opgaver eller honorar.
  Der er tre forskellige instanser, som kan behandle klagen.

  Landinspektørnævnet - et offentligt nævn
  Landinspektørnævnet er et offentligt nævn med dommer for bordenden og egen hjemmeside. http://www.landinspektoernaevnet.dk/
  Klages til Landinspektørnævnet vil foreningen afvente eventuel behandling til Nævnet har afgivet kendelse.
  Nævnet behandler ikke spørgsmål om landinspektørernes honorar.

  Landinspektørnævnets sekretariat
  Lindholm Brygge 31
  9400 Nørresundby
  Telefon: 7254 5000

  Klageudvalg i Landinspektørforeningerne

  Klage over kvaliteten i løsningen af opgaven sendes pr. mail til ddl@ddl.org 

  Eller pr. brev til:
  Responsumudvalget.
  Den danske Landinspektørforening
  Kalvebod Brygge 31
  1780 København V

  Klage over landinspektørens honorar sendes pr. mail til ddl@ddl.org 

  Eller pr. brev til:
  Honorarudvalget
  Praktiserende Landinspektørers Forening
  Kalvebod Brygge 31
  1780 København V

  Kontakt evt. sekretariatschef Kim Ingemann på tlf: 3318 5510 

   

  Vejledninger
  Foreningen har skrevet denne vejledning i klage over praktiserende landinspektørers arbejde og honorarer

  DdL_klagevejledning