Din vej hertil:

    Ansøgning om tilskud til studenteraktiviteter

    Bestyrelsen besluttede på mødet den 20. november 2014, at foreningen alene støtter studenteraktiviteter, der kommer flere til gode, som f.eks. studerendes deltagelse i Nordisk Studentermøde, evt. studieture for hele semestre og de studerendes deltagelse ved Fagligt Møde i Nyborg.

    Det er ikke muligt at søge individuel økonomisk støtte.

    Kontakt sekretariatet.