Din vej hertil:

  Foreningen

  Den danske Landinspektørforening er en fagforening og faglig interesseorganisation for landinspektører i Danmark.
  Foreningen blev stiftet den 30. august 1875 af 29 landinspektører.
  Pr. 1. januar 2019 har foreningen 1483 medlemmer. Det er langt over 90 % af alle uddannede landinspektører. 

  Foreningens formål er:

  • at samle landinspektørerne til varetagelse af standens faglige, økonomiske og sociale interesser, og derigennem fremme og styrke sammenholdet mellem landinspektører,
  • at varetage medlemmernes løn, ansættelses-, arbejds- og erhvervsmæssige interesser,
  • at påvirke udviklingen inden for de landinspektørfaglige områder, herunder være en aktiv spiller i samfundsdebatten på nationalt og internationalt plan,
  • at hævde den landinspektørvidenskabelige uddannelse og forsknings betydning for samfundet,
  • at virke for, at medlemmerne vedligeholder og udbygger deres faglige viden.

  Foreningen har tæt samarbejde med Praktiserende Landinspektørers Forening (PLF), som er arbejdsgiver - og brancheforening for landinspektørfirmaerne.
  Foreningen er medlem af Akademikerne (AC), Fællesorganisationen, International Federation Of Surveyors (FIG),  Council of European Geodetic Surveyors (CLGE), Dansk Byplanlaboratorium og Geoforum Danmark.