Din vej hertil:

  Generalforsamling 2019

  Sidst opdateret: Monday, 11. February 2019 - 15:27 / Kim Ingemann C

  GENERALFORSAMLING 2019 i Den danske Landinspektørforening

  Foreningen afholdt ordinær generalforsamling, torsdag den 7. februar 2019, kl. 16.00, på Hotel Nyborg Strand med følgende dagsorden:

  Dagsorden:

  1.  Valg af dirigent og 2 sekretærer
  2.  Beretning om foreningens virksomhed
  3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4.  Fastsættelse af kontingenter til forening og fond
  5.  Valg af formand
  6.  Valg af næstformand
  7.  Valg af øvrige 2 bestyrelsesmedlemmer
  8.  Valg af politisk revisor og én revisorsuppleant
  9.  Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne
  10. Eventuelt

  Bemærkninger

  Ad pkt 1: Til dirigent valgtes Allan Bak Aastrup og sekretærer: Nikmal Raghestani og Jacob Riise

  Ad pkt. 2: Beretning.
  Formandens mundtlige og den skriftlige beretning blev taget til efterretning af generalforsmalingen.

  Ad pkt. 3: Fremlæggelse af det revidere regnskab til godkendelse
  Årsregnskab 2018 
  Sekretariatschef Kim Ingemann fremlagde regnskabet, som generalforsamlingen tiltrådte, hvorefter bestyrelsen blev meddelt decharge.

  Ad pkt. 4: Fastsættelse af kontingenter til forening og fond
  Sekretariatschef Kim Ingemann fremlagde bestyrelsesnsforslag til kontingenter for resten af 2019 og 1. kvartal 2020.

  Forslag til kontingenter for 2019 / 1. kvartal 2020

  Foreslaget blev godkendt

  Ad pkt. 5: Valg af formand
  Torben Juulsager blev genvalgt som  formand for den kommende 3 års periode. 

  Ad pkt. 6: Valg af næstformand
  Vibeke Brandhof blev genvalgt til næstformand

  Ad pkt. 7:Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Anne Kristine Munk Mouritsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem med 72 stemmer

  Der var kampvalg om den resterende bestyrelsespost mellem Jens Henrik Sørensen og Mads Nørrelund Olsen, hvor begge fik 42 stemmer.
  Ved omvalg blev Jens Henrik Sørensen valgt som nyt bestyrelsesmedlem med stemmerne 42 - 40.

  Ad pkt. 8: Valg af Politisk revisor og revisorsuppleant
  Lars Birk Jensen blev genvalgt som politisk revisor.
  Tanja Skovsgaard blev genvalgt som revisorsuppleant.

  Ad pkt. 9. Behandling af indkomne forslag
  Der er ikke kommet forslag til behandling inden den 15. december 2018.


  Sekretariatschef

  Kim Ingemann Christensen