Din vej hertil:

  Internationalt samarbejde

  Foreningens internationale aktiviteter
  Foreningens internationale engagement 2012

  Nordisk samarbejde
  Det nordiske samarbejde har været bygget op omkring Nordisk Ombudsmandsråd for landinspektører og har pågået siden 1920.
  Her kan du hente de Nordiske vedtægter for samarbejde 2015for det nordiske samarbejde, der fastslægger rammer og spilleregler for det officielle nordiske samarbejde mellem de enkelte landes foreninger for landinspektører.

  Europæisk samarbejde
  Det europæiske samarbejde foregår hovedsagelig gennem CLGE (Comité de Liaison des Géometrès Européens). Efter optagelsen af Moldova er antallet af medlemslande nu 36 heraf alle EU medlemslande. CLGE anerkendes i stigende grad som samarbejdspartner og høringspart i europæiske anliggender, hvor samarbejdet foregår gennem Eurogeographic og Permanent Committe on Cadastre (for de nationale europæiske matrikel- og kortinstitutioner) og CEPLIS ( Organisation for Liberale erhverv). DdL har været medlem siden 1972.

  Globalt samarbejde
  Foreningens internationale engagement i FIG (Fédération Internationale des Géomètres) udspilles ved deltagelse af foreningens repræsentanter i FIGs kommissioner, de årlige working weeks og de 4-årige kongresser. FIG er blevet verdensorganisation med relationer til FNs organisationer og har nu over 100 medlemmer med tiltagende aktivitet og fokus fra de asiatiske og afrikanske lande.
  FIGs internationale sekretariat er placeret i Danmark i tilknytning til DdLs sekretariat i Ingeniørforeningen.
  Foreningen har siden 1998 gennem sit værtsskab for FIG økonomisk understøttet det internationale kontor indtil udgang af 2015.