Din vej hertil:

  Kontingenter og økonomi

  Foreningens indtægter består hovedsagelig af kontingenter, finansielle indtægter, annoncer og gebyrer fra Fagligt Møde.

  Hovedudgiften er administrativt vederlag til Ingeniørforeningen, som dækker træk på Ingeniørforeningens medarbejdere (overenskomst- og lønforhandlinger, efteruddannelse, Fagligt Møde, samt løn til sekretariatet), husleje, IT-support mv.
  Drift af efteruddannelsesaktiviteterne og fagbladet er også store poster.

  Foreningens politiskvalgte revisor er landinspektør Lars Birk Jensen, Aarhus.
  Foreningens statsautoriserede revisor er Deloitte, København.