Din vej hertil:

  Driftsbudget 2019

  Sidst opdateret: Friday, 15. February 2019 - 16:25 / Kim Ingemann C

  Foreningens driftsbudget, som ligger til grund for oplægget til generalforsamlingen om kontingenter for 2019.

  Driftsbudget er en del af foreningens samlede budget, som også omfatter kapitalforvaltning og sommerhusene.

  Bestyrelsen udviser for 2019 en tilbageholdenhed med udgifterne, men dog med et mindre budgetteret underskud på ca. 130 t.kr., som primært kan henføres til omlægning af hjemmesiden.
  Landets økonomi har – alt andet lige – rettet sig, og der er gennemført helt fornuftige overenskomster, hvorfor bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på godt 2,2 for 2019, men 2,8 % incl. 1. kvartal 2020.