Din vej hertil:

  Regnskab 2015

  Sidst opdateret: Tuesday, 12. May 2015 - 14:30 / Kim Ingemann C

  Foreningens regnskab blev godkendt af generalforsamlingen den 5. februar 2016.

   ddl_arsregnskab_2015_med_underskrifter.pdf

   

  Foreningen kommer ud af 2015 med et overskud på 908 t.kr., som er fordelt med + 446 t.kt. til foreningens egenkapital og + 462 t.kt. til ALF-fonden.
  Egenkapitalen er nu på 9,8 mio. kr. og ALF-Fonden på 14,3 mio. kr.

  Foreningen havde budgetteret med et underskud på 202 t.kr, så resultatet er i den sammenhæng ovenud positivt.

  Det positive resultat er en kombination af flere indtægter og færre udgifter.
  De højre indtægter skyldtes bla. - bedre afkast af egenkapitalen, langt flere indtægter fra syns-og skønsindstillingerne og flere annonceindtægter.
  Reduktion i udgifter i forhold til budget omfatter mange aktiviteter, bl.a.: - Fagligt Møde, forhandlingsområdet, uddelinger til studenter, og anvendelse til nationalt, nordisk og internationalt samarbejde.
  Samtidig blev der brugt mere på formanden, branding/profilering og efteruddannelse.

  En række andre småforskydninger supplerede yderligere til et positivt resultat.