Din vej hertil:

  Medlemmer

  Foreningen har 1432 landinspektøruddannede, landinspektørstuderende og enkelte masteruddannede som medlemmer

  Medlemmer er opdelt i en række grupper, som fordeles:

  Gruppe 1: Praktiserende landinspektører (ejere/partnere) og andre ejere af firmaer
  Gruppe 2A Ansatte i landinspektørfirmaerne
  Gruppe 2B Ansatte i det offfentlige og offentligt ejede selskaber mv
  Gruppe 2C: Ansatte ved andre privat firmaer, foreninger og selskaber mv
  Gruppe 4: Pensionister
  Gruppe 3: Studerende
  Gruppe 9: Øvrige 

  Uddybet i nedenstående artikel.