Din vej hertil:

  Repræsentation

  Foreningens interne og eksterne repræsentation:

  Pr. Februar 2019

  Bestyrelse
  Torben Juulsager formand, Vibeke Brandhof næstformand, Anne Kristine Munk Mouritsen, Jens Henrik Sørensen, 
  Jesper Lundstrøm (repræsentant for ALF-Ledelsen), Morten Ørtved (repræsentant for PLF), Camilla Knudsen (observatør for FoFoDaLa)

  Politisk revisor:  Lars Birk Jensen med Tanja Skovsgaard som suppleant

  ALF-ledelsen Jesper Lundstrøm formand, Casper Aagaard Madsen, næstformand, Kåre Christensen, 
  Suppleant: Rune Halkjær Christensen

  DdL-PLF Forhandlingsudvalg
  vakant, vakant

  Efteruddannelsesudvalg
  Michael Hammer formand, Bent Hulegaard Jensen, Anders Heebøl, Poul Moesgaard, Karsten L. Willeberg-Nielsen, Pia Åbo Østergaard, Peter Mortensen

  Fagligt Møde Udvalg
  Torben Juulsager (fungerende formand), Else-Marie Ulvsgaard, Søren Ellegaard, Helle Witt, Jan Krarup Laursen

  Responsumudvalg: Sti Herman Stisen, Jørgen Bang Jakobsen, Finn Kjær Christensen

  Nationale repræsentanter
  Aftagerpanel ved landinspektøruddannelsen: Torben Juulsager

  Akademikerne (AC)
  Bestyrelsen:
  Thomas Damkjær Petersen, IDA, - gennem IDA-DdLs fællesrepræsentantskab
  Forhandlingsudvalget for Privat Ansatte: 
  Øvrige udvalg i Akademikerne er bemandet af IDA-repræsentanter

  Dansk Byplanlaboratorium Repræsentantskab: Jan P. Nielsen

  Fællesrepræsentationen: vakant

  IDA-udvalg
  Ansattes Råd:
  Casper Aagård Madsen 
  IDA Offentlig:
  Jesper Lundstrøm
  IDA privat:
  Lønstatistikudvalget: Rune Halkjær Christensen

  Internationale repræsentanter
  CLGE - Comité de Liaison des Géomètres-Experts Européens: Torben Juulsager

  FIG - Fédération Internationale des Géomètres
  Delegeret –
  Torben Juulsager

  Æresmedlemmer: 
  Henning Elmstrøm, Niels Kristian Nielsen, Niels Østergård, Stig Enemark