Din vej hertil:

  Dato

  Thursday, 31. October 2019 - 9:00 to 16:00

  Sted

  Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle

  Forvaltningsret for landinspektører

  Formålet med dette kursus er at gennemgå de forvaltningsretlige regler, som du skal være opmærksom på – hvad enten du er offentligt eller privat ansat landinspektør. 

  Det ligger implicit i forvaltningsretten, at du som offentlig ansat er underlagt en lang række regler og principper, som der skal tages hensyn til ved løsning af forskellige opgaver. Der er ofte tale om forhold mellem borgeren og forvaltningen. Vi gennemgår de forvaltningsretlige grundbegreber, forvaltningsprocessen og de kommunalretlige spørgsmål – som kan have relevans for en offentligt ansat landinspektør.

  Vi kigger på relevante eksempler, hvor kommunen håndterer landinspektør relevante henvendelser som f.eks. matrikulære sager (grønt skema, udstykningskontrol, m.m.), Grundsalg, Planlægning m.v. Hvad skal man være opmærksom på som offentligt ansat – og som privat landinspektør der leverer materiale til sagen, herunder også i forhold til kunden.

  Hvilken betydning har det for den praktiserende landinspektør, hvis der udføres tekniske opgaver for Forsyningsvirksomheder – som bl.a. kan være et §60-selskab, A/S, I/S m.v. Har forvaltningsloven nogen betydning i den sammenhæng, og er der knyttet bestemte rettigheder til disse sager?

  Vi gennemgår og præsenterer landinspektør relevante cases/opgaver, som eksemplificerer og underbygger ovennævnte beskrivelser.

  Vi afslutter dagen med en brush-up på databeskyttelsesreglerne, og hvordan personoplysninger bør håndteres.

  Der vil blive givet et overblik om følgende emner: 

  • De forvaltningsretlige grundbegreber, forvaltningsprocessen og de kommunalretlige spørgsmål – som kan have relevans for en offentligt ansat landinspektør. 
  • Hvordan håndteres de landinspektør relevante henvendelser i kommunen. Hvad skal man være opmærksom på som offentligt ansat – og som privat landinspektør der leverer materiale til sagen, herunder også i forhold til kunden.
  • Gælder der specielle forhold, hvis en privat praktiserende udfører arbejde for Forsyningsvirksomheder.  
  • Der præsenteres relevante cases/opgaver.

  Endelig bliver der en brush-up på databeskyttelsesreglerne, og hvordan personoplysninger bør håndteres.

  Undervisningen vil hovedsaligt tage udgangspunkt i gældende lovgivning, praksis og domstolsafgørelser på området. Kursusmaterialet, med oplæg og baggrundsmateriale, bliver tilgængelig i digital kursusmappe.

  Kursuslærer
  - Gitte Slotved, Jurist og chefkonsulent.

  Kursusleder
  - Landinspektør Michael Hammer, Hjørring Kommune

  Kursusdeltagelse
  Kurset henvender sig til offentligt eller privat ansatte landinspektører, som ønsker et bedre kendskab til forvaltningsloven, og hvilken betydning den har for ens arbejde – i praksis.

  Kursusafgift
  3.400 kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA (4.250)
  3.700 kr. + moms for øvrige deltagere (4.625)

  Tilmeldingsfrist
  2. oktober 2019

  Afmeldingsfrist
  Ved afmelding efter d. 3. oktober 2019 betales 25 %
  Ved afmelding efter d. 17. oktober2019 betales 100 % 

  Event id

  330194
  October 2, 2019