Din vej hertil:

  Kommende begivenheder

  31/10/2019
  Formålet med dette kursus er at gennemgå de forvaltningsretlige regler, som du skal være opmærksom på – hvad enten du er offentligt eller privat ansat landinspektør. Det ligger implicit i forvaltningsretten, at du som offentlig ansat er underlagt en lang række regler og principper, som der skal...
  04/11/2019 to 05/11/2019
  Målgruppen er de yngre assistenter uden beskikkelse. Kurset skal ses som værende målrettet mod beskikkelsen. Kurset er for landinspektører, men assistenter med mindre end 4 års ansættelse i praksis vil have fortrinsret i tilfælde af overtegning.Kurset omhandler de praktiske aspekter ved at drive...
  07/11/2019
  Der er tale om et retligt område i hurtig udvikling, hvor det er vigtigt at, du kender til de lovgivningsmæssige rammer og den nyeste praksis. Samtidig er det vigtigt at, du har en praktisk forståelse for, hvilke udfordringer der kan opstå. Vi vil se nærmere på vejlovens regler for betydning for...
  02/12/2019 to 03/12/2019
  Målgruppen er de yngre assistenter uden beskikkelse. Kurset skal ses som værende målrettet mod beskikkelsen. Kurset er for landinspektører, men assistenter med mindre end 4 års ansættelse i praksis vil have fortrinsret i tilfælde af overtegning.Kurset omhandler de praktiske aspekter af tinglysning...
  03/02/2020 to 04/02/2020
  Lokalplaner er et centralt redskab for byudvikling og sikring af ejendomsrettigheder, og kurset klæder dig på til at udarbejde hensigtsmæssige, men også holdbare lokalplaner. Kommunerne taber en del sager om lokalplaner ved Planklagenævnet eller domstolene, og der viser sig ofte problemer med at...

  Tidligere begiveheder

  28/05/2019
  Kurset giver indledningsvis en grundlæggende indføring i miljøvurderingslovens bestemmelser om begrebet Planer og Programmer – og de øvrige begreber der knytter sig miljøvurdering, herunder hvilke planer og programmer der er omfattet af miljøvurderingsloven.  Vi gennemgår processen med screening,...
  08/04/2019 to 09/04/2019
  Tinglysning og ejerlejligheder er det femte af 6 kurser i den af ALF og PLF etablerede kursus-række for assistenter uden beskikkelse. Deltagelse forudsætter ikke, at man har deltaget i de forudgående kurser.Målgruppen er de yngre assistenter uden beskikkelse. Kurset skal ses som værende målrettet...
  05/03/2019
  På kurset bliver du bragt up to date med de centrale dele i privatvejsloven med udgangspunkt i den praktiserende landinspektørs hverdag med matrikulære sager og bygningsafsætning. Der fokuseres primært på udlæg af privat fællesvej, tildeling af vejret, nedlæggelse/omlæggelse af privat fællesvej og...
  04/02/2019 to 05/02/2019
  Det er kursets primære formål, at give deltagerne et detaljeret kendskab til lokalplanlægningens grundlæggende jura og reguleringsmuligheder, samt en værktøjskasse med fokus på de problematiske emner, som planlæggeren typisk støder på – både i planloven og i anden lovgivning.Lokalplaner er et...
  22/11/2018
  Kurset giver dig en grundlæggende indføring i lovkrav og sagsgangen ved en afgørelse efter landzonebestemmelserne. Men kurset er indholdsmæssigt et videregående kursus om landzoneadministration.Kurset har også til formål, at give en indføring i de vurderinger, som er nødvendige forud for en...

  Pages