Din vej hertil:

  Tidligere begiveheder

  19/11/2018 to 20/11/2018
  Byggeprojekter er det fjerde af 6 kurser i den af ALF og PLF etablerede kursusrække for assistenter uden beskikkelse. Deltagelse forudsætter ikke, at man har deltaget i de forudgående kurser.Målgruppen er de yngre assistenter uden beskikkelse. Kurset skal ses som værende målrettet mod beskikkelsen...
  19/11/2018 to 20/11/2018
  Målgruppen er de yngre assistenter uden beskikkelse. Kurset skal ses som værende målrettet mod beskikkelsen. Kurset er åbent for alle, men assistenter med mindre end 4 års ansættelse i praksis vil have fortrinsret i tilfælde af overtegning.Kurset omhandler de retlige og planmæssige rammer for...
  15/11/2018
  Kurset giver indledningsvis en grundlæggende indføring i miljøvurderingslovens bestemmelser om VVM (konkrete projekter), herunder processen med bl.a. screening og scoping, forholdet til miljø-vurdering af planer og programmer, og erfaringerne med de seneste lovændringer. Processen gennemgås med...
  01/10/2018
  Regler og procedurer i forbindelse med afholdelse af skelforretning,  identifikation af ofte forekommende problemstillinger for praktikeren af faglig og praktisk karakter, samt god mulighed for at inddrage deltagernes egne erfaringer.(Kursusbeskrivelsen vil blive udbygget senere)Kursuslærer-...
  01/10/2018
  (Kursusbeskrivelsen vil blive udbygget senere)Kursuslærer- Annette Helverskov Bøgh, Landinspektørfirmaet Bøgh & Krabbe- Jeppe Steen Sørensen, Jurist GeodatastyrelsenKursusleder- Landinspektør Pia Åbo ØstergaardKursusafgift3.400 kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA3.700 kr. + moms for øvrige...

  Pages