Din vej hertil:

  Tidligere begiveheder

  21/03/2017
  De fleste praktiserende landinspektører har stået i situationen, at en sag udvikler sig sådan, at den oplyste pris ikke holder. Der er langt mellem dem, der synes, det er en god oplevelse at ringe til rekvirenten i den situation. Det overordnede emne for dette kursus er, at undgå at komme i den...
  14/03/2017 to 15/03/2017
  Markarbejdet er det første af 6 kurser i den af ALF og PLF etablerede kursusrække for assi-stenter uden beskikkelse.Kursets indholdKurset omhandler forberedelse og gennemførelse af markarbejdet med hovedvægt på det matrikulære markarbejde.• Planlægning• Metodevalg• Referencesystemer• ...
  12/01/2017
  Planloven er under revision og landzoneområdet er netop et af de områder, hvor der forventes at ske en række ændringer. Det er derfor også kursets formål, at give en oversigt over de forventede Planlovsændringer, og hvilken betydning det har for landzoneadministrationen.Kurset giver en...
  17/11/2016
  Formålet med kurset er at give dig en grundlæggende viden i forhold til vurdering af de opmålingsmetoder der kan benyttes ved opmåling og afsætning af såvel tekniske som matrikulære opgaver. Via kurset gives en teoretisk introduktion til emneområdet, som suppleres med inddragelse af eksempler fra...
  15/11/2016 to 16/11/2016
  ”Landinspektørvirksomhed” er det sidste af 6 kurser i den af ALF og PLF etablerede kursusrække for assistenter uden beskikkelse. Deltagelse forudsætter ikke, at man har deltaget i de forudgående kurser. Målgruppen er de yngre assistenter uden beskikkelse. Kurset skal ses som værende målrettet mod...

  Pages