Din vej hertil:

  Tidligere begiveheder

  10/05/2016 to 11/05/2016
  ”Byggepladsen” er det tredje af 6 kurser i den af DdL og PLF etablerede kursusrække for assistenter uden beskikkelse. Deltagelse forudsætter ikke, at man har deltaget i de forudgående kurser.Målgruppen er de yngre assistenter uden beskikkelse. Kurset skal ses som værende målrettet mod beskikkelsen...
  28/04/2016
  Ejendomsøkonomi, i forbindelse med køb og salg af fast ejendom, er en vigtig del af landinspektørernes rådgivningsområde, herunder også kendskabet til realkreditsystemet, långivere og belåning.Formålet med kurset er bl.a. at medvirke til: - at præsenterer det danske realkreditsystem og de...
  26/04/2016
  Kurset indgår i DdLs kursusrække om de ejendomsretlige, økonomiske og skatteretlige forhold ved udvikling af fast ejendom. Kurset giver indsigt i de centrale vidensområder om ejendomsudvikling, som kan indgå når den praktiserende landinspektør rådgiver herom. Kurset vil indeholde flere cases og...
  31/03/2016
  Jordfordeling er i sin grundlæggende form et traditionelt virkemiddel til at forbedre ejendoms-strukturen i et område, men samtidig er det et virkemiddel, der er under konstant udvikling. Tidligere var jordfordeling et værktøj til at forbedre landbrugsejendommenes arrondering og mindske...
  05/02/2016 to 06/02/2016
  Praktisk om Fagligt Møde 2016Nyt i årVærelsestilmeldingI år skal bestilling (og afregning) af overnatning ske direkte hos Hotel Nyborg Strand. Hotellet stiller en web-baseret værelsestilmelding til rådighed på www.conferencemanager.dk/Landinspektor2016Ved bestillingen skal du vælge...

  Pages