Din vej hertil:

  Tidligere begiveheder

  26/11/2015
  Kurset giver indledningsvis en grundlæggende indføring i VVM reglerne, herunder processen med bl.a. screening og scoping, forholdet til Miljøvurderingsloven og de seneste erfaringer med lovændringerne fra 2013 (VVM uden Kommuneplantillæg, regionerne i råstofsager, obligatorisk anmeldelsesskema m.v...
  24/11/2015
  Kurset ”Ejendomsjura I” indgår i DdLs kursusrække om de ejendomsretlige, økonomiske og skatteretlige forhold ved køb og udvikling af fast ejendom.Denne gang udbydes kurset som et praksisorienteret kursus, med et målrettet fokus på køb/salg af jord og ubebyggede arealer (grunde) og arealoverførsler...
  10/11/2015
  Som landinspektører møder vi af og til konflikten. Vi kan være vidne til konflikten mellem parter i vores arbejde eller vi kan selv være part i konflikten.Konflikter bliver tit opfattet som destruktive, og et forstyrrende element i vores arbejde, men de er et livsvilkår som kan håndteres, og som...
  28/10/2015
  På kurset bliver du bragt up to date med den nye vejlov og delvis også de ændringer den medfører i privatvejsloven.Vi lægger vægt på de dele af loven, der har relevans for dig, der rådgiver private grundejere, laver matrikulære sager og/eller tilbyder konsulentydelser til kommuner på...
  22/09/2015
  Kurset vil give dig en elementær forståelse af brugen for, og formålet med, udvalgte registre i danske offentlige grunddata, herunder matrikelregister, BBR, ESR, CVR og tingbogen.Formålet er, at skabe overblik og forståelse for sammenhængen mellem registrene på ejendomsniveau, og give diet et...

  Pages